Staten: - Lønningene må øke mer enn prisene

Marit Solheim, nestleder i Delta og leder i Deltas forhandlingsutvalg i staten, Øyvind Hov Randmæl (t.v.), leder i AVYO og Ivar Sømhovd, leder i SkL er klare for årets lønnsoppgjør i staten.
Marit Solheim, nestleder i Delta og leder i Deltas forhandlingsutvalg i staten, Øyvind Hov Randmæl (t.v.), leder i AVYO og Ivar Sømhovd, leder i SkL er klare for årets lønnsoppgjør i staten.

-Vi må øke kjøpekraften til våre medlemmer. Lønningene må stige mer enn prisene.

Marit Solheim, nestleder i Delta og leder av Deltas forhandlingsutvalg i staten, har tydelige forventninger til årets lønnsoppgjør.

-Vi er klare for tøffe forhandlinger. Kravet fra medlemmer og tillitsvalgte er klart: Våre medlemmer må ha en lønn å leve av. Vi kan ikke godta enda et år der hele lønnsøkningen spises opp av økte priser.

Det er YS Stat som forhandler med staten på vegne av 25.000 arbeidstakere, herunder Deltas medlemmer i statlige virksomheter. 

-YS Stat vil kreve minimum en ramme på linje med det som ble oppnådd i NHO-forhandlingene. Der endte oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent, sier Jens Jahren, leder i YS Stat.

Han understreker også at YS vil fremme krav om både et generelt tillegg og avsetning til en pott for lokale forhandlinger.

– Staten må nå kjenne sin besøkelsestid og sørge for at statsansatte får en reell økning i kjøpekraften i år, sier Jahren.

ny leder stat.jpg
Jens Jahren er leder i YS Stat. Her sammen med Deltas nestleder, Marit Solheim. (Foto: Per Tandberg) 

Krevende oppgjør 

Lønnsoppgjør blir svært krevende. Prisene på dagligvarer og strøm øker, rentene går opp, og folk har fått mindre å rutte med. Prisveksten i 2022 endte på hele 5,8 prosent.

-Deltas medlemmer i staten bidrar hver dag til å sikre velferden som vi alle nyter godt av. Medlemmene våre har store forventninger til årets oppgjør, etter å ha vist måtehold over tid, sier Øyvind Hov Randmæl. Han leder AVYO, en selvstendig medlemsorganisasjon i Delta for ansatte i NAV og Helfo. 

Lønnsoppgjør blir svært krevende. Prisene på dagligvarer og strøm øker, rentene går opp, og folk har fått mindre å rutte med. Prisveksten i 2022 endte på hele 5,8 prosent.

Grunnstammen i velferds-Norge

Også leder i Skatteetatens Landsforbund, Ivar Sømhovd, stiller klare krav. 

-Medlemmene er utålmodige og frustrerte. De sier klart ifra. De må få betalt for sin kompetanse og den viktige jobben de gjør hver eneste dag. Medlemmene våre er tett på innbyggerne. Hver dag. Hele tiden. Selve grunnstammen i velferds-Norge.
 
Lønnsoppgjøret i staten starter 27. april med frist 30. april klokken 24.00. 

Her er Deltas medlemmer i staten

Deltas medlemmer i staten jobber blant i følgende virksomheter: 

 • NAV
 • Helfo 
 • Bufetat
 • Havforskningsinstituttet 
 • Landbruksdirektoratet 
 • Fiskeridirektoratet 
 • Sivilforsvaret 
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 • Statens havarikommisjon 
 • Kriminalomsorgen 
 • Hovedredningssentralen 
 • Skatteetaten 

Deltas forhandlingsutvalg i staten

Marit Solheim - forhandlingsleder/nestleder i Delta 

Ivar Somhovd – leder SKL 

Øyvind Randmæl - leder i AVYO i Delta 

Hilde Gustavsen - AVYO i Delta 

Lars Nedrevåg - Hovedredningssentralen 

Ragnfrid Magnor-Jensen – Havforskningsinstituttet 

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Delta, Parat, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO.