Delta krever ekstra lønnsløft i kommunene

– Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester, sier Deltas forbundsleder Trond Ellefsen.
– Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester, sier Deltas forbundsleder Trond Ellefsen. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

- Vi er klare for tøffe forhandlinger og krever mer for kommunal sektor enn frontfagsrammen. Nå må våre medlemmer få økt kjøpekraft.

Dette er den klare beskjeden fra Deltas forbundsleder, Trond Ellefsen, når han leverer kravet for lønnsoppgjøret 2023 fra YS kommune til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Torsdag starter lønnsoppgjøret for over 450.000 kommuneansatte.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommune-Norge, men er likevel blant dem som har opplevd størst nedgang i kjøpekraft de siste årene. Kommuneansatte har sakket akterut for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor. Dette må snus. Våre medlemmer må ha et ekstra løft i år for å kompensere for dårligere lønnsvekst enn privat sektor, sier Trond Ellefsen.

– Norsk økonomi går godt, men prisene og rentene stiger, og våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka, sier han.

_DSC4879.jpg
Klare til forhandlinger, f.v. Steffen Handal (forhandlingsleder Unio), Tor Arne Gangsø (direktør for arbeidsliv i KS), Mette Nord (forbundsleder Fagforbundet), Tonje Leborg (forhandlingsleder Akademikerne kommune) og Trond Ellefsen (forhandlingsleder YS kommune og forbundsleder i Delta).

Dette krever YS Kommune:

  • Kjøpekraften må økes
  • Et ekstra løft til kommunal sektor
  • Kompetanse skal lønne seg

Mer enn frontfaget

Storstreiken i frontfaget er over og den økonomiske ramma endte på 5,2 prosent.

–  Vi krever mer for kommunal sektor enn frontfagsramma, sier Ellefsen som leder forhandlingene for YS kommune.

– Resultatet i frontfaget er veiledende, men ikke en fasit for våre oppgjør. Medlemmene har sakket akterut for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor og dette må det tas hensyn til i årets oppgjør. Vi mener det er slik frontfagsmodellen skal virke, sier Trond Ellefsen.

– Alle ansatte i kommunene er like viktige

– Det ser ut til at politikere og media har glemt at kommunal sektor består av flere enn to eller tre yrkesgrupper. Ja, vi trenger sykepleiere og lærere, men kommunal sektor består av mange yrkesgrupper som alle er viktige.

– Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres.  Alle ansatte i kommunene er viktige for å sikre gode velferdstjenester.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i kommunene har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.