Lønnsoppgjøret i Spekter 2023: YS og Delta er i mål i de innledende forhandlingene

– Vi har nå et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg slik at det oppnås reallønnsvekst, sier Trond Ellefsen, leder i Delta og forhandlingsleder i YS Spekter. T v Anne Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.
– Vi har nå et godt utgangspunkt for videre forhandlinger. Vi forventer at våre medlemmer får ytterligere tillegg slik at det oppnås reallønnsvekst, sier Trond Ellefsen, leder i Delta og forhandlingsleder i YS Spekter. T v Anne Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

YS- og Delta-medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Sykehusansatte forhandler senere.

Arbeidstakere med en grunnlønn på 490 242 kroner og under sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5 850 kroner, i disse innledende forhandlingene.

– Vi har fått til et resultat som gir et godt utgangspunkt for det som skal skje lokalt i virksomhetene. Det skal forhandles mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte om ytterligere tillegg. Da må de lokale arbeidsgiverne innfri, og bidra med tillegg som sikrer reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder i YS Spekter. 

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Nå blir det lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger. 

Likelønn og lønnsvekst for ledere

YS Spekter legger til grunn at det skal legges vekt på likestilling/likelønn i virksomhetene. Dette er i tråd med de avtalte forutsetningene. 

Videre forutsetter YS Spekter at den samlede lønnsveksten som avtales sentralt og lokalt er normgivende for både ledere og andre grupper i virksomheten. 

Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2023. 

Tillitsvalgte med viktige oppgaver

– Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier Ellefsen. 

YS-delegasjonen under de innledende Spekter-forhandlingene.
YS-delegasjonen under de innledende Spekter-forhandlingene.

Mer om lønnsoppgjøret

Disse er omfattet av Spekter A-forhandlingene

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet. De er ansatt iblant annet Vy, Vy Buss, NRK, Avinor, Norges Bank, studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager og teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene ikke omfatter helseforetakene og sykehus med driftsavtaler, les mer under.

Dette skjer videre i Spekter-forhandlingene

Virksomhetsvise forhandlinger i alle virksomheter unntatt overenskomstområdene 10, 11 og 13 (helseforetak og sykehus med driftsavtale)

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i såkalte B-forhandlinger.

Frister:

  • Overenskomstområde 1-5, 7-9 og 12: 16. mai kl. 16.00
  • Overenskomstområde 6 NRK:  27. april kl. 16.00

Område 10 Helseforetak med sykehusdrift, 11 Øvrige helseforetak  og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at lønnstillegget som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det igjennomført egne, sentrale forhandlinger om lønns- og andre arbeidsvilkår (A2-forhandlinger), eventuelt etterfulgt av forhandlinger i de respektive virksomhetene (B-forhandlinger).

Frist: 

  • Denne fristen avtales senere