Krever ekstra lønnsløft for ansatte i Oslo kommune

Lønnsforhandlingene for ansatte i Oslo kommune er i gang.
Lønnsforhandlingene for ansatte i Oslo kommune er i gang. Foto: Siv M. Bjelland

- Vi er klare for tøffe forhandlinger. Nå må våre medlemmer få et ekstra lønnsløft som sikrer reallønnsvekst.

Det sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. I dag overleverte Bjørnstad kravene på vegne medlemmene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

- Vi krever at kommunal sektor får mer enn frontfagsrammen. Kommuneansatte har fått lavere lønnsvekst for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor. Dette kan ikke fortsette. Våre medlemmer må ha et ekstra løft i år, sier Mona Bjørnstad.

- Norsk økonomi går godt, men prisene og rentene stiger, og våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka, sier hun.

Dette krever YS Kommune Oslo

  • Vi krever reallønnsvekst
  • Et ekstra lønnsløft til kommunal sektor
  • Sentral lønnsjustering ved tillegg på lønnstrinn 

Bakgrunn for kravet

Den økonomiske veksten i Norge i 2022 var god og prisveksten endte på 5,8 prosent. Som følge av den høye prisveksten i 2022 har kommunal sektor hatt en klar reallønnsnedgang. Samtidig har industrien for tredje år på rad fått et høyere resultat enn det som lå i anslaget for frontfagene. Lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor har økt. Dette må det tas hensyn til i årets mellomoppgjør.

Fristen for å bli enige i kommuneoppgjøret er 30. april klokken 24.00.

YS Kommune Oslo

  • Det er YS Kommune (YS-K Oslo) som forhandler på vegne av Delta og alle andre YS-forbund som har medlemmer i Oslo kommune.
  • YS Oslo Kommune består av følgende YS-forbund med medlemmer i Oslo kommune: Delta, Skolelederforbundet og Parat.
  • Dette er forhandlingsutvalget i YS Kommune Oslo kommune: Leder Mona Bjørnstad (leder i Delta Oslo og forhandlingsleder for YS-K Oslo), Alf Bjørge Aschim (Skolelederforbundet), Malin Bergerud Vestli (Parat) og Kjetil Johanson (Delta) som sammen skal følge opp alle medlemmer i YS-K Oslo kommune under lønnsoppgjøret.