Bli tillitsvalgt i Delta

Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og passe på dine og dine kollegaers lønns- og arbeidsvilkår. Vi gir deg opplæringen du trenger.

Mange blir først plasstillitsvalgt på arbeidsplassen. Senere blir de kanskje tillitsvalgt i for eksempel kommunen eller helseforetaket.

Å være tillitsvalgt kan by på flere muligheter enn du tror. Ikke bare får du økt kunnskap og innsikt, men du blir sett og hørt, og kan bruke erfaringene i egen karriere.

I Delta er du tillitsvalgt i to år om gangen. 

Er det tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Tillitsvalgte om vervet

Er tillitsvalgtrollen noe for deg?

Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre. Delta gir deg den opplæringen og den støtten du trenger. Du får lære mye nytt og utvikle deg.

Bli tillitsvalgt i Delta

  • I løpet av januar 2023 den øverste avtaletillitsvalgte være valgt. Med øverste tillitsvalgte mener vi hovedtillitsvalgt, foretakstillitsvalgt og konserntillitsvalgt.
  • I løpet av mars 2023 skal de øverste tillitsvalgte ha fått med seg tillitsvalgte for de ulike arbeidsplassen på laget. Disse kalles ofte plasstillitsvalgte.

  I Delta skal det gjennomføres valg av avtaletillitsvalgte annethvert år. 

  • Tilbud om opplæring som gir deg kunnskap om lovverk og tariffavtaler, medbestemmelse og medarbeiderskap, forhandlingsteknikk, konflikthåndtering og medlemskommunikasjon.
  • Innsikt og nettverk i din egen virksomhet.
  • Kunnskap om og erfaring med partssamarbeid og forhandlinger.
  • Mulighet til å påvirke Deltas politikk og prioriteringer på vegne av medlemmene på din arbeidsplass.
  • Verdifull erfaring som kan dokumenteres i din CV.
  • Du blir godt kjent med virksomheten, dine kolleger og ledelsen
  • Du ivaretar din og dine kollegers rett til medbestemmelse, gjennom å delta i og påvirke beslutninger som gjelder virksomheten
  • Du forhandler om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår.
  • Du følger opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel ansettelser, omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen.
 1. Som tillitsvalgt i Delta får du jevnlig tilbud om bl.a. grunnopplæring, fordypningkurs, aktuelle temasamlinger og poenggivende studier.