Lønn og avtaler i bedrifter organisert i NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta og YS har avtaler med NHO, NHO Service, Energi Norge, NHO Luftfart og NHO Sjøfart

Avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkårene  for Deltas medlemmer som er ansatt i en av NHO medlemsbedrifter.

I de årlige forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Overenskomstene gjelder inntil videre.

Overenskomstene for Deltas medlemmer i NHO forhandles etter at Industrioverenskomsten (Frontfaget) er ferdig.

Frontfaget:

  • Oppstart forhandlingene: 3. august
  • Brudd 3. august. Les mer her.
  • Meklingsfrist: 20. august

ENIGHET ETTER MEKLING: Fredag 21/8 kom partene til enighet etter å ha meklet 22 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent.
Les mer her.

Forhandlingsdatoer:

3. november: NHO Luftfart

10. november: NHO - Ambulanseavtalen (avtale 325)

> LES MERResultatet for de private ambulanseansatte er klart

10. november: NHO Private rehabiliteringssentre og Blindeforbundet (avtale 536)

> 10/11-20: Brudd i forhandlingene om NHO-avtalen for Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene 

> 7/1-21: Klart for krevende mekling for medlemmer i Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene 

> 9/1-21: Brudd i meklingen - streik i område 536 i NHO fra 9. januar

> 21/1-21: Delta varsler streik ved bo- og habiliteringsvirksomhet i Trøndelag 

> 26/1-21: Nå er Delta i streik! 

> 26/1-21: Streiken stoppet med tvungen lønnsnemd

2. desember - NHO Funksjonæravtalen

> LES MER: Brudd i tarifforhandlingene med NHO om Funksjonæravtalen

> 15/2-21: Enighet i mekling - streik avverget 

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}