Lønn og avtaler i bedrifter organisert i NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta og YS har avtaler med NHO, NHO Geneo, Energi Norge, NHO Luftfart og NHO Sjøfart.

Avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkårene for Deltas medlemmer som er ansatt i en av NHO medlemsbedrifter.

I de årlige forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli. I hovedoppgjørene avtales arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v. I mellomoppgjørene avtales bare generelle sentrale tillegg, og det gjøres på hovedorganisasjonsnivå mellom YS og NHO. For alle avtaler for Deltas medlemmer i NHO-sektoren gjennomføres det også årlige lokale forhandlinger.

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2022

Mest for deg som er tillitsvalgt