Lønn og avtaler i bedrifter organisert i NHO

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Delta og YS har avtaler med NHO, NHO Service, Energi Norge, NHO Luftfart og NHO Sjøfart

Avtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkårene  for Deltas medlemmer som er ansatt i en av NHO medlemsbedrifter.

I de årlige forhandlingene avtales det hvor store de sentrale lønnstilleggene skal bli og hvordan andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjonsforhold, lønn under sykdom o.s.v., skal være fremover.

Lønnsoppgjøret 2021

Frontfaget


Meklingsløsning: 11. april
Streik avverget: Partene enige i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO

Øvrige datoer for NHO-områder er foreløpig ikke berammet

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Overenskomstene gjelder inntil videre.

Overenskomstene for Deltas medlemmer i NHO forhandles etter at Industrioverenskomsten (Frontfaget) er ferdig.

Frontfaget:

  • Oppstart forhandlingene: 3. august
  • Brudd 3. august. Les mer her.
  • Meklingsfrist: 20. august

ENIGHET ETTER MEKLING: Fredag 21/8 kom partene til enighet etter å ha meklet 22 timer på overtid. Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent.
Les mer her.

Forhandlingsdatoer:

3. november: NHO Luftfart

10. november: NHO - Ambulanseavtalen (avtale 325)

> LES MERResultatet for de private ambulanseansatte er klart

10. november: NHO Private rehabiliteringssentre og Blindeforbundet (avtale 536)

> 10/11-20: Brudd i forhandlingene om NHO-avtalen for Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene 

> 7/1-21: Klart for krevende mekling for medlemmer i Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene 

> 9/1-21: Brudd i meklingen - streik i område 536 i NHO fra 9. januar

> 21/1-21: Delta varsler streik ved bo- og habiliteringsvirksomhet i Trøndelag 

> 26/1-21: Nå er Delta i streik! 

> 26/1-21: Streiken stoppet med tvungen lønnsnemd

2. desember - NHO Funksjonæravtalen

> LES MER: Brudd i tarifforhandlingene med NHO om Funksjonæravtalen

> 15/2-21: Enighet i mekling - streik avverget 

Mest for deg som er tillitsvalgt

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}