Arbeidsplasser uten tariffavtale

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Ikke alle medlemmer i Delta er omfattet av en tariffavtale. Det gjelder for eksempel helsesekretærer på private legekontorer og tannpleiere på private tannklinikker, men også andre yrkesgrupper i private virksomheter.

Mange som er ansatt i en privat virksomhet er usikre på hva en arbeidsavtale skal inneholde og hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. 

Delta har derfor sammen med aktuelle yrkesgrupper utarbeidet veiledende bestemmelser om viktige lønns- og arbeidsvilkår som følger av bl.a. arbeidsmiljøloven, ferieloven og lov om obligatorisk tjenestepensjon.

De veiledende bestemmelsene om handler bl a følgende temaer:

  • arbeidsavtalen
  • arbeidstid
  • ferie
  • lønn
  • permisjoner
  • tjenestepensjon

For helsesekretærer på private legekontorer - veiledning med forslag til arbeidsavtale

Helsesekretærforbundet_logo_symbol_2016.png
  • Medlem? Logg inn for å laste ned "Veiledende bestemmelser om lønns-og arbeidsvilkår for helsesekretærer i privat praksis" 

Se også: 

Har du spørsmål? 

Arbeidsavtale for tannpleiere i privat sektor

Veiledende bestemmelser for tannpleiere i privat sektor kan fås ved henvendelse til Delta Direkte, tlf 02125, direkte@delta.no

Delta Direkte hjelper deg

Usikker på om din arbeidsplass har tariffavtale?

Er du medlem og har spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller ditt medlemskap i Delta? Kontakt våre rådgivere i Delta Direkte, alle hverdager 08-20.