Direkteavtaler - lokale tariffavtaler

Delta har også inngått en del direkteavtaler i bedrifter og virksomheter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Eksempel på dette er tariffavtaler som er inngått med private legekontor og legesenter, eller med andre private virksomheter.

I bedrifter og virksomheter som verken er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, eller hvor det ikke er inngått en direkteavtale, vil de ansattes lønns- og arbeidsvilkår følge av de individuelle arbeidsavtalene og evt. annet som er avtalt.

En del steder har man en etablert praksis for å følge lønnsutviklingen og tariffavtalen som gjelder i den sektoren eller bransjen man tilhører. For eksempel er dette tilfellet for en del uorganiserte legekontor og legesenter.