Tariffområde Staten: Arkiv tariffoppgjør

Dette er et arkiv hvor du finner informasjon fra tidligere gjennomførte tariffoppgjør.

Arkiv overenskomster og avtaler

Tariffoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

Mellomoppgjøret endte med en ramme mellom 2,74 prosent.

Dette fordeler seg slik:

  • Alle får et  prosenttillegg på 0,9% og kronetillegg på kr 1500,-. Tilleggene gis fra 1. mai.
  • I tillegg får lønnstrinn 19-50 kr 4000 som lavtlønnstillegg med virkning fra 1. mai.
  • Lønnstrinn 51-69 får også ytterligere tillegg, som et likelønnstillegg. Dette utgjør kr 3800 på lønnstrinn 51, og deretter blir tillegget nedjustert med kr 200 pr lønnstrinn opp til 69, med virkning fra 1. mai.

Lokale forhandlinger: Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger pr 1. juli. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Lønnsplan for  Stat 2021.png

Resultat av mekling 27. mai: Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

> Last ned Riksmeklerens møtebok fra 27. mai

Brudd 29. april: Brudd i tariffoppgjøret i staten

Oppstart 26. april: Lønnsoppgjøret i staten 2021: Kjøpekraften skal sikres

Tariffoppgjøret 2020