Enighet etter mekling i staten - slik er resultatet

- Vi klarte å finne en løsning og unngikk streik etter en krevende mekling, sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.
- Vi klarte å finne en løsning og unngikk streik etter en krevende mekling, sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta.

Torsdag ettermiddag kom YS Stat/Delta til enighet med staten. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid.

Dermed tar YS Stat og Delta ikke sine medlemmer ut i streik.

– Dette er et resultat vi kan leve med, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

–  Vi klarte å finne en løsning og unngikk streik etter en krevende mekling, sier Trond Ellefsen, 1. nestleder i Delta. 

Trond Ellefsen er likevel tydelig på at han gjerne skulle hatt mer og peker på at staten står foran store rekrutteringsutfordringer i årene som kommer. 

–  Lønn er helt avgjørende for å sikre at det fortsatt skal være attraktivt å jobbe i staten og for å beholde viktig kompetanse. Staten må legge opp sin lønnspolitikk deretter, sier Ellefsen som også er forhandlingsleder for Deltas medlemmer i staten. 

Det er YS Stat som forhandler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten.

Den økonomiske rammen er mellom 2,7 og 2,8 prosent.  

– Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv de siste 16 månedene, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde,  sier Arnesen.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

Lønnsoppgjøret i kroner og øre

Mellomoppgjøret endte med en ramme mellom 2,7 og 2,8 prosent.

Dette fordeler seg slik:

  • Det gis generelt prosenttillegg på 0,9% og kronetillegg på kr 1500,-. Begge disse gis til alle, med virkning fra 1. mai
  • I tillegg får lønnstrinn 19-50 kr 4000 som lavtlønnstillegg med virkning fra 1. mai.
  • Lønnstrinn 51-69 får også ytterligere tillegg, som et likelønnstillegg. Dette utgjør kr 3800 på lønnstrinn 51, og deretter blir tillegget nedjustert med kr 200 pr lønnstrinn opp til 69, med virkning fra 1. mai.

Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger pr 1. juli. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Lønnstabell for arbeidstakere i staten, gjelder fra 1. mai 2021:

Lønnstabell for arbeidstakere i staten 2021.JPG
Lønnstabell for arbeidstakere i staten, gjelder fra 1. mai 2021

Last ned riksmeklerens møtebok (pdf) og finn lønnstabellen på side 3

Dette er YS Stat:

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Delta, AVYO - en selvstendig organisasjon i Delta, Parat, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Skolelederforbundet.

Lokale forhandlinger 2021

  • 1,8 prosent av lønnsmassen er satt av til lokale forhandlinger.
  • Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.
  • Virkningstidspunkt er 1. juli 2021.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgt dersom det er aktuelt å legge inn krav. Kravskjema finner du nedenfor.

Der det ikke er Delta-tillitsvalgt på arbeidsplassen, kan Delta-medlemmer gå sammen og velge tillitsvalgt. Ved behov for bistand med å velge tillitsvalgt, ta kontakt med ditt regionskontor.