Lønnsoppgjøret 2022: Krever solid økning av kjøpekraften for medlemmene i staten

Marit Solheim, 2. nestleder i Delta, skal sammen med Øyvind Hov Randmæl (t.v.), leder i AVYO, Ivar Sømhovd, leder i SKL og resten av forhandlingsutvalget følge opp alle medlemmer i staten under lønnsoppgjøret.
Marit Solheim, 2. nestleder i Delta, skal sammen med Øyvind Hov Randmæl (t.v.), leder i AVYO, Ivar Sømhovd, leder i SKL og resten av forhandlingsutvalget følge opp alle medlemmer i staten under lønnsoppgjøret.

Høy prisvekst ga statsansatte en klar reallønsnedgang i fjor. Det må rettes opp i. Delta og YS Stat krever en solid økning i kjøpekraften i 2022.

Onsdag 20. april startet lønnsoppgjøret i staten. I hovedoppgjøret skal det forhandles om lønn og flere andre bestemmelser. 

– Samtidig som prisveksten ga statssektoren en klar reallønnsnedgang i 2021, har industrien for andre år på rad gått ut over anslaget i frontfaget og hatt en høyere lønnsvekst enn offentlig sektor. For å ta igjen den tapte kjøpekraften og etterslep fra privat sektor, krever derfor Delta og YS Stat solid økning i kjøpekraft. I år er det hverdagsheltenes tur.

Det sa 2. nestleder i Delta, Marit Solheim, da lønnsoppgjøret i staten startet onsdag 20. april. 

–  Alle ansatte i staten har gjennom sin innsats under pandemien bidratt til at Norge som nasjon har kommet seg gjennom svært krevende tider. Nå kan kraftig økte strømpriser, utsikter til stor økning i matvareprisene, varsel om gjentatte renteøkninger og stor usikkerhet rundt krigen i Ukraina føre til en prisvekst på 3,3 prosent. Da er det åpenbart at årets oppgjør må sørge for at medlemmene sitter igjen med penger når de faste utgiftene er betalt. 

Solheim leder Deltas forhandlingsutvalg i staten. Hun har tatt resultatet i frontfaget, som endte med en ramme på 3,7 prosent, til etterretning.

– Resultatet i frontfaget er veiledende, men ikke en fasit for våre oppgjør. Våre medlemmer lever ikke av prosenter alene. De lever av pengene de har igjen når de viktigste utgiftene er betalt, presiserer Solheim.

Leder i AVYO Øyvind Hov Randmæl følger opp på vegne av sine medlemmer i NAV og Helfo.

– Vi tok ansvar under pandemien og aksepterte beskjedne lønnsoppgjør. Nå er det viktig at våre medlemmer får betalt for innsatsen de legger ned hver eneste dag.

Ivar Sømhovd, leder i SKL (Skatteetatens Landsforbund), er spent foran lønnsoppgjøret.

–  Medlemmene våre må få økt kjøpekraft. De skal ha mer igjen når de viktigste utgiftene er betalt, sier han.

Det er YS Stat som forhandler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, mener statsansatte er i ferd med å bli lønnsmessig akterutseilt.
– Det merkes blant annet ved at det er blitt vanskeligere å rekruttere og beholde gode medarbeidere i staten. Alle ansatte i staten må gis et lønnsløft, ikke bare utvalgte grupper, krever han ved inngangen til årets forhandlinger.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Delta, Skatteetatens landsforbund, Parat, Befalets fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

IMG_4882.jpeg
Leder i YS Stat, Pål N Arnesen (t.v.), 2. nestleder i Delta, Marit Solheim og leder i AVYO i Delta, Øyvind Hov Randmæl, på vei inn til kravoverlevering i departementet i Akersgata 59 onsdag morgen.

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Her er Deltas medlemmer i Staten

Deltas medlemmer i staten jobber blant i følgende virksomheter:

 • NAV og Helfo
 • Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet
 • Havforskningsinstituttet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fiskeridirektoratet
 • Sivilforsvaret
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Statens havarikommisjon
 • Utenriksdepartementet
 • Kriminalomsorgen
 • Hovedredningssentralen
 • Skatteetaten

Delta øker i staten

Staten er et svært viktig tariffområde for Delta, og aldri har vi hatt flere medlemmer der enn nå. 

I tillegg til alle medlemmer som har vært under Delta-paraplyene i mange år, kom AVYO inn som selvstendig organisasjon i april 2020.

I januar 2022 fulgte SKL etter, også som en selvstendig organisasjon. I første omgang skal 2022 fungere som et prøveår. 

– Delta har fått tilført solid kompetanse med AVYO og SKL, og bredde innenfor statlig sektor. Vi har fått påfyll av mange nye kompetente medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.  AVYO og SKL har spisskompetanse på NAV og Skatteetaten. Dette styrker oss ytterligere på det statlige lov- og avtaleverket, sier Deltas 2. nestleder, Marit Solheim.

Frist for å bli enige i årets lønnsoppgjør i staten er 30. april klokka 24.00. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Deltas forhandlingsutvalg i staten

Marit Solheim - forhandlingsleder/2. nestleder i Delta

Ivar Somhovd – leder SKL

Øyvind Randmæl - leder i AVYO i Delta

Hilde Gustavsen - AVYO i Delta

Lars Nedrevåg - Hovedredningssentralen

Ragnfrid Magnor-Jensen – Havforskningsinstituttet