Dine rettigheter

Problemer på jobb? Vi hjelper deg!

Med Delta og Deltas tillitsvalgte i ryggen står du sterkere hvis du får problemer på jobben. Vi påvirker lov- og avtaler og passer på dine rettigheter i arbeidslivet.

Din tillitsvalgt i Delta kan hjelpe deg

Rettigheter og plikter i arbeidslivet reguleres i lovverket og i tariffavtalene som inngås mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene.

Som medlem i Delta kan du alltid kontakte din tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte når du har spørsmål.

Plutselig trenger du en fagforening

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Mer om dine rettigheter

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}