Deltas representantskap

Deltas høyeste besluttende myndighet er representantskapet. Representantskapet består av representanter for fylkene, yrkes- og bransjeorganisasjonene, selvstendige virksomhetsledd, ungrepresentanter og hovedstyret. 

Representskapsmedlemmer velges for fire år, det året Delta gjennomfører kongress. Det velges representanter fra fylkene, yrkes- og bransjeorganisasjonene og én representant for medlemmer under 25 år (ung-representant) fra hver region.

Representantskapes møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta.

For representantantskapets medlemmer

  • Logg inn for å få tilgang til mer innhold.

Kongress 2024

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Forrige representantskapsmøte

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Tidligere representantsskapsmøter

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}