Delta Ung

Vil du engasjere deg i Deltas ung-arbeid?

I Delta Ung arrangeres aktiviteter for medlemmer mellom 18-25 år. Vil du være med? Ta kontakt med din ungrepresentant, via Facebook  eller send en e-post til [email protected].

 

Ungrepresentanter i Delta

Ungrepresentantenes oppgave er å ivareta interessene til unge medlemmer mellom 18-25 år, både på representantskapets møter og i andre sammenhenger.

Kristoffer Vikan
Leder av Delta Ung og representant for Delta ung i Deltas hovedstyre

Michaella Veerasamy
Ungrepresentant for Region Sørøst

Lina Issa
Ungrepresentant for region Sør-Vest

Julie Pedersen Eikeland
Ungrepresentant for Region Vest

Andrine Øverby
Ungrepresentant for Region Innlandet og styremedlem i Lærernes Yrkesforbund

Alexandra Ejme
Ungrepresentant for Region Sørøst

Maret Karianne Sara
Ungrepresentant for Region Nord

Lina Imani Mariama Edvardsen
Ungrepresentant for Region Midt