Delta Ung

Vil du engasjere deg i Deltas ung-arbeid?

I Delta Ung arrangeres aktiviteter for medlemmer mellom 18-25 år. Vil du være med? Ta kontakt med din ungrepresentant, via Facebook  eller send en e-post til [email protected].

 

Ungrepresentanter i Delta

Ungrepresentantenes oppgave er å ivareta interessene til unge medlemmer mellom 18-25 år, både på representantskapets møter og i andre sammenhenger.

Kristoffer Vikan
Leder av Delta Ung og representant for Delta ung i Deltas hovedstyre

Michaella Veerasamy
Ungrepresentant for Region Sørøst

Lina Issa
Ungrepresentant for region Sør-Vest

Julie Pedersen Eikeland
Ungrepresentant for Region Vest

Andrine Øverby
Ungrepresentant for Region Innlandet

Alexandra Ejme
Ungrepresentant for Region Sørøst

Maret Karianne Sara
Ungrepresentant for Region Nord

Lina Imani Mariama Edvardsen
Ungrepresentant for Region Midt