Deltas vedtekter

Innhold:

§ 1 Formål
§ 2 Definisjoner
§ 3 Medlemmer
§ 4 Medlemskap
§ 5 Kontingent 
§ 6 Utmelding
§ 7 Organisasjon 
§ 8 Lokal organisering
§ 9 Sentral organisering 
§ 10 Yrkes- og bransjeorganisasjoner og yrkessammenslutninger
§ 11 Medlemsorganisasjoner (MO'er) 
§ 12 Rettigheter og plikter 
§ 13 Valg 
§ 14 Representantskap og kongress
§ 15 Hovedstyre
§ 16 Utelukkelse
§ 17 Suspensjon
§ 18 Revisjon 
§ 19 Fond 
§ 20 Tilslutning til hovedorganisasjon
§ 21 Vedtektsendringer
§ 22 Sammenslåing
§ 23 Oppløsning