Deltas vedtekter

Vedtekter for Delta. Vedtektene er sist oppdatert i november 2023.

Les vedtektene i nettleseren:

Innhold:

Innhold

§ 1 Formål
§ 2 Definisjoner
§ 3 Medlemmer
§ 4 Medlemskap
§ 5 Kontingent
§ 6 Utmelding
§ 7 Organisasjon
§ 8 Lokal organisering
§ 9 Sentral organisering
§ 10 Yrkesorganisasjoner og yrkessammenslutninger
§ 11 Rettigheter og plikter
§ 12 Valg til verv i Delta
§ 13 Representantskap og kongress
§ 14 Hovedstyre
§ 15 Utelukkelse
§ 16 Suspensjon
§ 17 Revisjon
§ 18 Fond
§ 19 Tilslutning til hovedorganisasjon
§ 20 Vedtektsendringer
§ 21 Sammenslåing
§ 22 Oppløsning

 

Vedtekter til nedlasting