Høringssvar fra Delta

Oversikt over et utvalg av Deltas innspill til og svar på relevante høringer fra myndighetene.

I enkelte tilfeller er det YS som sender svar på vegne av alle forbundene i YS. På departementenes høringssider vil du finne oversikt over alle svar som er kommet inn på alle høringer departementene sender ut under den enkelte sak.