Deltas hovedstyre - styrearbeid

Deltas hovedstyre velges av representantskapet for fire år. Hovedstyret er høyeste besluttende organ mellom representantskapets møter.

Saksliste og saksdokumenter blir publisert en uke før møtestart. Sakslisten er offentlig, saksdokumentene er tilgjengelige for tillitsvalgte i Delta.

Hovedstyremøter

{{article.displayName}}

Dette er Deltas politiske satsingsområder

{{article.displayName}}

Representantskap 2023

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}