Deltas representantskap og fagkonferanse 2019

Deltas representantskap er samlet på Scandic Airport Hotel på Gardermoen 27.-28. november 2019.
Deltas representantskap er samlet på Scandic Airport Hotel på Gardermoen 27.-28. november 2019. Foto: Joakim S. Enger

Deltas representantskap behandler på sitt møte 27.-28. november blant annet forslag til ny organisering og vedtektsendringer, hovedsatsingsområder for 2020, tariffpolitikk, økonomiplan og valg av sentral valgkomité.

Forberedelsene til representantskapet har pågått i flere måneder i hovedstyret, ute i organisasjonen og på regionale nettverkssamlinger. 

Når organisasjonen nå samles på Gardermoen, skal man blant annet behandle hovedsatsingsområder for 2020, tariffpolitikk, økonomiplan, vedta resolusjoner og velge sentral valgkomité. Ekstra fokus blir det trolig på saken som gjelder organisasjonsutviklingsprosessen. Delta skal bygges for framtiden, og speile at vi nå er en breddeorganisasjon for ansatte i offentlig tjenesteyting. 

Dagen etter representantskapet, torsdag 28. november, er det klart for Delta-konferansen. Der er tema: Hvordan møter vi fremtidens arbeidsliv? Hvordan styrkes kompetansen? Hva betyr digitaliseringen? Hvilke trender ser vi? Hvilken rolle har partene og hvilken rolle har den enkelte? 
På podiet står en rekke solide og sentrale innledere.

Tillitsvalgte i Delta har tilgang til saksdokumentene her:

Representantskapet 2019

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}
{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Representantskapet i video

Ny demokratimodell vedtatt

Representantskapet i Delta har konkludert i organisasjonsutviklingsarbeidet som startet i 2014.

LES MER: Dette vedtok representantskapet 2019