Når andre på din arbeidsplass er i streik

Når det er streik på en arbeidsplass er det som oftest noen ansatte i et eller flere fagforbund som streiker. Alle som ikke streiker skal utføre sine arbeidsoppgaver som vanlig.   

Fagforeningsmedlemmer som streiker gjør det på vegne av alle medlemmer på arbeidsplassen eller i tariffområdet. De som er igjen på arbeidsplassen under en streik har en viktig oppgave å støtte de streikende, samtidig som det kan være krevende når kolleger blir borte.  

Det er arbeidsgivers ansvar å organisere arbeidet på streikerammede arbeidsplasser slik at andre ansatte ikke blir bedt om å utføre streikerammet arbeid og dermed risikerer streikebryteri.  

Dette gjør du når andre på din arbeidsplass er i streik: 

1. Deltas medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal møte på jobb som normalt. 

2. Ikke utfør andre arbeidsoppgaver enn det du gjør til vanlig. 

3. Arbeidsoppgavene skal verken bli utvidet eller innskrenket. 

4. Dersom din leder ber deg om å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører: 

  • Utfør arbeidsoppgaven 
  • Still spørsmål til leder om ikke dette er streikebryteri 
  • Ta kontakt med tillitsvalgt og/eller streikekomité. 

5. Vis respekt overfor andre organisasjoner og deres medlemmer som er i streik.  

6. Når Delta er i streik eller uttrykker sin støtte til streiken, vis din støtte til streiken. 

Streikebryteri 

 «Streikebryteri er å utføre arbeid som er tillagt en arbeidstaker som er i streik, eller at arbeidstaker som er tatt ut i streik likevel fortsetter å gjøre sitt ordinære arbeid.»  

Dette er Deltas definisjon av streikebryteri. Streikebryteri er ikke regulert i hverken lovverk eller avtaleverk, slik at ulike parter kan ha ulik forståelse av hva streikebryteri er.  

Det er svært sjelden at ansatte på eget initiativ utfører streikerammet arbeid. Situasjonen er heller den at arbeidsgiver forsøker å redusere effekten av streiken, ved å omdisponere personell eller leie inn arbeidskraft eller tjenester. Dette kan være streikebryteri.  

Som medlem i Delta skal du alltid kontakte tillitsvalgt dersom du mistenker streikebryteri. Tillitsvalgt vil følge saken overfor arbeidsgiver.  

Varsel om permittering 

Dersom streiken medfører at driften midlertidig innstilles helt eller delvis, kan arbeidsgiver varsle om permittering av ansatte som ikke er i streik. Permittering kan iverksettes med 2 ukers varsel. Dersom arbeidsgiver varsler om permittering skal du umiddelbart ta kontakt med Deltas regionkontor.  

Følg med på utviklingen 

Følg med på utviklingen på arbeidsplassen, i media og på www.delta.no. 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din tillitsvalgt. Dersom det haster, kan du kontakte  vår rådgiviningstjeneste Delta Direkte, alle hverdager kl 08-20, tlf 02125 eller [email protected]