Delta er i streik i private omsorgs- og rehabiliteringsvirksomheter

Trond Ellefsen er første nestleder i Delta og  forhandlingsleder for Delta i NHO.
Trond Ellefsen er første nestleder i Delta og forhandlingsleder for Delta i NHO. Foto: Nadia Frantsen

Fra tirsdag 26. januar er Delta i streik. Tre medlemmer ved Ecura Bo- og habilitering streiker for at ansatte i private virksomheter skal få lønn tilsvarende offentlig sektor.

- Selv om denne konflikten er relativ begrenset i antall streikende, så er den like viktig som om mange hadde vært tatt ut. Kravene vi streiker for er svært viktige, og vi i Delta skal gjøre alt vi kan for å komme seirende ut av dette.

Deltas 1. nestleder, Trond Ellefsen, understreker på denne måten sin fulle støtte til de som nå er ute i streik.

- Denne saken er prinsipielt veldig viktig. Lik lønn for likt arbeid ligger i ryggmargen til en fagforening. Vi kan ikke godta at ansatte i private virksomheter, som jobber med tjenester på vegne av det offentlige, skal tape lønnsmessig sammenlignet med arbeidstakere som har samme utdanningsnivå og utfører samme jobb i kommune eller stat.

Samtidig er Deltas politiske ledelse klar på at det er krevende å ta ut medlemmer i streik nå. 

- Landet er i en svært vanskelig situasjon, og streik er ikke optimalt nå. Men det er NHO som har presset oss ut i denne konflikten. Vi skal gjennomføre den på en forsvarlig måte, slik vi alltid gjøre, sier Trond Ellefsen. 

Kravene

Det var torsdag 21. januar at Delta varslet om streikeuttaket ved Ecura Bo- og Hablitering i Ekne i Trøndelag. 

Konflikten har sin bakgrunn i lønnsoppgjøret mellom YS (Delta og Parat) og NHO i overenskomst 536.

Partene møttes til ordinære tarifforhandlinger 10. november 2020, som endte i brudd. Deretter ble det gjennomført mekling 7. og 8. januar 2021. Også den endte i brudd, og dermed var streiken et faktum.
 

LES OGSÅ: Meklingen førte ikke fram - streik i område 536 i NHO

- Delta krevde et sentralt tillegg til alle medlemmer, økte minstelønnssatser og økte satser for ubekvemstilleggene. Det var også krav om endringer og modernisering av avtalen og avtaleteksten, forteller Ellefsen. 

Uheldig side av anbudspolitikken

Han mener Deltas krav er meget fornuftige og fullt mulig for arbeidsgiver å innfri.

- De som jobber i denne typen private virksomheter utfører nesten alle sammen tjenester på vegne av det offentlige. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av dem tjener mindre enn de ville gjort i tilsvarende stilling i det offentlige. Dette kan vi ikke godta. Disse medlemmene utfører en meget viktig jobb på vegne av mennesker som er helt avhengig av dem, sier Deltas 1. nestleder. 

Han er også opptatt av å settes fokus på hvordan det offentlig kjøper tjenester fra andre private aktører.  

- Flere og flere tjenester blir konkurranseutsatt. Delta er ikke prinsipiell motstander av dette, men det skal ikke gå utover de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. I dag ser vi altfor ofte at det kuttes i den potten for å vinne et anbud.

Også LO streiker

Det er Parat som har partsforholdet i overenskomst 536 og som har ledet meklingen. YS har meklet parallelt med LO ved Fagforbundet.
Også LO er i streik i området nå. 

LES OGSÅ: Når Delta er i streik på din arbeidsplass

Avtale 536

Delta har medlemmer i følgende virksomheter som omfattes av avtale 536