NHO: Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene - avtale 536

YS ivaretar Delta-medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO Service.

Avtale 536 gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt i Blindeforbundet og i Ecura Bo og Habilitering AS.

Fram til 1. mai 2022 var også Furukollen Psykiatriske Senter, Medi3, Åstveit Helsesenter, ViGØR Rehabiliteringssykehus og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter omfattet av avtalen. Disse er nå overført til Avtale 596 Helse- og omsorgsoverenskomsten.

Lønnsoppgjøret 2022

Enighet i meklingen 2. februar

Meklingsdatoer: 31. januar og 1. februar 2023 Brudd i forhandlingene (28. november 2022)