NHO: Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene - avtale 536

YS ivaretar Delta-medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO Service.

Avtale 536 gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt i Blindeforbundet, Ecura og en rekke private helserelaterte virksomheter. For eksempel Furukollen Psykiatriske, Medi3, Åstveit Helsesenter, ViGØR Rehabiliteringssykehus og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter.

Overenskomsten 536 benevnes også som Aleris Ungplan & Boi og 
Rehabiliteringssentret Nord Norge.

Lønnsoppgjøret 2022

28. desember: Brudd i forhandlingene

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}