Meklingen førte ikke fram - streik i område 536 i NHO

Spesialrådgiver Sveinung Berger (t.v.) og 1. nestleder Trond Ellefsen er skuffet etter at NHO ikke kom Delta i møte under meklingen.
Spesialrådgiver Sveinung Berger (t.v.) og 1. nestleder Trond Ellefsen er skuffet etter at NHO ikke kom Delta i møte under meklingen. Foto: Siv Bjelland

Riksmekleren klarte ikke å finne en løsning som partene kunne slutte seg til, og dermed blir det streik i NHO for overenskomst 536.

Området som nå er rammet av konflikt omfatter Deltas medlemmer innen rehabilitering, psykiatri og rusomsorg - og medlemmer i Blindeforbundet.

- Vi mener selv at vi hadde fornuftige krav, men arbeidsgiver kom oss ikke i møte. Dermed var en konflikt dessverre ikke til å unngå, sier Deltas 1. nestleder Trond Ellefsen.

Delta krevde et sentralt generelt tillegg til alle medlemmer, økte minstelønnssatser og økte satser for ubekvemstilleggene. Det var også krav om endringer og modernisering av avtalen og avtaleteksten.

- Flere av virksomhetene som er omfattet av avtalen, har lønninger som ligger langt under nivået i tariffavtalene for tilsvarende virksomheter som Delta inngår med andre arbeidsgiverorganisasjoner, sier Trond Ellefsen.

- Våre medlemmer innenfor private behandlings- og rehabiliteringstilbud må sikres et lønnsnivå som tåler sammenligning med tilsvarende offentlige virksomheter. Dessverre var det ikke mulig å oppnå det i denne meklingen.

Både YS og LO er dermed i streik. YS (Parat) tar i første omgang ut ett medlem. 
I de virksomhetene Delta har medlemmer er det kun én arbeidsplass som foreløpig blir berørt av streiken. Det er Ecura på Ekne i Trøndelag. Der tar LO ut ett medlem.

Delta har medlemmer i følgende virksomheter som omfattes av avtale 536:

> Norges Blindeforbund
> Ecura Bo og Habilitering
> Furukollen Psykiatriske Senter
> Medi3
> Åstveit Helsesenter
> ViGØR
> Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
> Kirkens SOS

Tillitsvalgte og medlemmer i disse virksomhetene vil få fortløpende informasjon når det skjer en utvikling i konflikten.