Delta varsler streik ved bo- og habiliteringsvirksomhet i Trøndelag

- I frontfaget ble LO, YS og NHO enige om en ramme på 2,7 prosent. Vi legger resultatet herfra til grunn i våre krav overfor Virke, sier  forhandlingsleder for Delta, Trond Ellefsen.
- I frontfaget ble LO, YS og NHO enige om en ramme på 2,7 prosent. Vi legger resultatet herfra til grunn i våre krav overfor Virke, sier forhandlingsleder for Delta, Trond Ellefsen. Foto: Nadia Frantsen

- Vi kan ikke godta at ansatte i private virksomheter, som jobber med tjenester på vegne av det offentlige, skal tape lønnsmessig sammenlignet med arbeidstakere som har samme utdanningsnivå og utfører samme jobb i kommune eller stat.

Deltas 1. nestleder, Trond Ellefsen, er oppgitt over NHOs steile holdning som førte til brudd i meklingen. Fra tirsdag 26. januar blir tre Delta-medlemmer tatt ut i streik ved Ecura Bo- og habilitering på Ekne i Trøndelag. 

Tariffområdet som nå er rammet av konflikt omfatter Deltas medlemmer innen rehabilitering, habilitering, psykiatri og rusomsorg - og medlemmer i Blindeforbundet.

- Vi skal gjennomføre en forsvarlig streik som først og fremst har som mål å ramme arbeidsgiver. Med et relativt begrenset uttak skal tredjepart bli minst mulig berørt, sier Ellefsen.

LES OGSÅ: Når Delta er i streik på din arbeidsplass

Langt og tungt oppgjør

Konflikten har sin bakgrunn i lønnsoppgjøret mellom YS (Delta og Parat) og NHO i overenskomst 536.

Partene møttes til ordinære tarifforhandlinger 10. november 2020, som endte i brudd. Deretter ble det gjennomført mekling 7. og 8. januar 2021. Også den endte i brudd, og dermed var streiken et faktum.

Det er Parat som har partsforholdet i overenskomst 536 og som har ledet meklingen. YS har meklet parallelt med LO ved Fagforbundet.
Også LO er i streik i området nå.

LES OGSÅ: Meklingen førte ikke fram - streik i område 536 i NHO

- Vi har fornuftige krav

- Delta krevde et sentralt tillegg til alle medlemmer, økte minstelønnssatser og økte satser for ubekvemstilleggene. Det var også krav om endringer og modernisering av avtalen og avtaleteksten, forteller Ellefsen. 

Han mener Deltas krav er meget fornuftige og fullt mulig for arbeidsgiver å innfri.

- De som jobber i denne typen private virksomheter utfører nesten alle sammen tjenester på vegne av det offentlige. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av dem tjener mindre enn de ville gjort i tilsvarende stilling i det offentlige. Dette kan vi ikke godta. Disse medlemmene utfører en meget viktig jobb på vegne av mennesker som er helt avhengig av dem, sier Deltas 1. nestleder. 

LES OGSÅ: Når andre på din arbeidsplass er i streik

Delta har medlemmer i følgende virksomheter som omfattes av avtale 536

> Norges Blindeforbund
> Ecura Bo og Habilitering
> Furukollen Psykiatriske Senter
> Medi3
> Åstveit Helsesenter
> ViGØR
> Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
> Kirkens SOS