Enighet i meklingen for private rehabiliteringsbedrifter og Blindeforbundet

Det er nå enighet i meklingen for private rehabiliteringsbedrifter og Blindeforbundet, og lønnsoppgjøret for 2022 er klart.
Det er nå enighet i meklingen for private rehabiliteringsbedrifter og Blindeforbundet, og lønnsoppgjøret for 2022 er klart.

Deltas medlemmer får et sentralt tillegg på kr 7 800 og høyere ubekvemstillegg. Oppgjøret sendes nå til uravstemning blant medlemmene. Delta anbefaler medlemmene å stemme ja.

Uravstemningen har svarfrist 20 januar ved midnatt og NHO skal ha svar 23. februar. De lokale forhandlingene for 2022 kan settes i gang umiddelbart etterpå.

Det er enighet om å arbeide med å opprette en ny avtale for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. Den nye avtalen skal ha et minstelønnssystem med ansiennitetstrinn 0-16 år. 

Nye sentrale minstelønnssatser fra 1. mai 2022:

Under 18 år 

235 000 

Uten krav til utdanning 

321 250 

Stillinger med krav til fagbrev  
etter lov om fagopplæring 

350 000 

Stillinger med krav om 3 års  
høyskoleutdanning 

415 000 

Stillinger med krav til 3 års høyskoleutdanning og videreutdanning, minimum 60 studiepoeng/20 vekttall 

450 000 

Økte tillegg for kveld, natt og helg

Tilleggene for kvelds-, natt- og helgearbeid øker med kr 10 per time: 

 • Tillegg for arbeid kl 17-21 økes til kr. 47 per time
 • tillegget for arbeid kl 21-06 økes til 49 per time
 • tillegget for arbeid mellom kl 00 lørdag og kl 24 søndag økes til kr 39 per time. 

For virksomhetene som skal flyttes over i ny er det også avtalt at ubekvemstilleggene skal økes ytterligere i løpet av perioden (gjelder altså ikke Blindeforbundet):

Fra 1. april 2023

 • Tillegg for arbeid kl 17-21 økes til kr. 50 per time
 • tillegget for arbeid kl 21-06 økes til 57 per time
 • tillegget for arbeid mellom kl 00 lørdag og kl 24 søndag økes til kr 50 per time. 

Fra 1. april 2024

 • Tillegg for arbeid kl 17-21 økes til kr. 56 per time
 • tillegget for arbeid kl 21-06 økes til 65 per time
 • tillegget for arbeid mellom kl 00 lørdag og kl 24 søndag økes til kr 57 per time. 

Ny minstelønnstabell

Ny minstelønnstabell for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. Deltas medlemmer i Ecura Bo og Habilitering vil bli omfattet av den nye minstelønnssatsene dersom ikke lokalt avtalt lønn er høyere.

Minstelønnssatser gjeldende fra 01.05.2022: 

Stillinger 

0 år 

2 år 

4 år 

6 år 

8 år 

10 år 

16 år 

Uten særskilt krav til utdanning 

321.250 

322.000 

327.516 

330.456 

338.394 

364.580 

401.800 

Med krav om fagbrev eller tilsvarende 

351.500 

356.250 

369.550 

373.540 

380.570 

425.980 

430.350 

Med krav om 3-årig universitets-/ høyskoleutdanning 

422.400 

427.584 

449.000 

459.400 

469.400 

508.800 

516.480 

Med krav om høyskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning 

451.576 

456.276 

470.000 

475.076 

484.476 

519.820 

532.040 

Med krav om mastergrad 

479.776 

484.476 

493.876 

503.276 

512.676 

551.216 

573.400 


Resultatet er første trinn i retning av å nærme oss nivåene i kommunal sektor for tjenester som utfører samme type lovpålagte tjenester.

Partene skal i tariffperioden arbeide videre med utvalgsarbeid rundt etablering av en ny avtale for virksomheter med hovedaktivitet innen sosiale tjenester, herunder bo- og omsorgstilbud innen barnevern, rus, psykisk helse, for mennesker med funksjonsnedsettelse samt botilbud for eldre. Målet er at avtalen over tid skal ha et lønnsnivå i tråd med etablert standard i bransjen og en lønnsutvikling i arbeidslivet for øvrig. 

LAST NED: Riksmeklerens møtebok (pdf)

Avtale 536 i NHO-området

Avtale 536 gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt blant annet i:

 • Norges Blindeforbund
 • Ecura Bo og Habilitering
 • En avdeling av Medi3

Lurer du på noe mer?

Har du spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår eller medlemskap i Delta?

Ta kontakt med din tillitsvalgte eller kontakt Delta Direkte for rådgivning og service. Vi har åpent mandag-fredag kl. 08-20