NHO: Helse- og omsorgsoverenskomsten - avtale 596

YS ivaretar Delta-medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO Service.

Avtale 596 gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt ved VIGØR Rehabiliteringssykehus, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, Furukollen Psykiatriske Senter, Sykehusavdelingen Medi3 og Åstveit Helsesenter.

Lønnsoppgjøret 2023

YS og NHO kom 20 april etter mekling og streik til enighet i mellomoppgjøret 2023. Det sentrale tillegget ble på kr 14 625 per år.

Nye minstelønnssatsene gjeldende fra 1. april 2023:

Lønnsoppgjøret 2022

Forhandlingene ble sluttført 16. november: