Delta Direkte svarer på spørsmål om jobben - alle hverdager kl. 08-20

DELTA DIREKTE svarer på spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte i Delta, alle hverdager kl. 08-20.
DELTA DIREKTE svarer på spørsmål fra medlemmer og tillitsvalgte i Delta, alle hverdager kl. 08-20.

Du som er medlem i Delta kan alltid kontakte Delta Direkte for å få svar på dine spørsmål.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller trenger råd og bistand? Som medlem i Delta kan du alltid kontakte tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte. 

Samtaleprisen til Delta Direkte avhenger av hvilket abonnement du har og hvilken teleoperatør du bruker. Prisene finner du på Post- og teletilsynets nettsider.

Dette kan Delta Direkte hjelpe deg med

  • Lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse m.v.
  • Yrkesvalg, studier, jobbutvikling, karriere, etter- og videreutdanning
  • Medlemskap, medlemsfordeler og medlemsoppfølging
  • Utarbeidelse av jobbsøknad, CV og tips og råd knyttet jobbsamtalen og -intervjuet.

Kontakt Deltas tillitsvalgte på din arbeidsplass

Deltas tillitsvalgte velges av medlemmene og skal tale medlemmenes sak overfor ledelsen på arbeidsplassen. 

Tillitsvalgtes oppgaver:

  • Forhandle om lønn, arbeidstid og arbeidsvilkår
  • Følge opp enkeltmedlemmer og grupper av ansatte i forbindelse med for eksempel omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassen
  • Bidra til utvikling av arbeidsplassen i tråd med dine interesser gjennom medbestemmelse.
     
  • Se hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass (krever innlogging)