Deltas krav i lønnsoppgjøret: Våre medlemmer skal sitte igjen med mer i lommeboka

- Delta forventer at medlemmene etter lønnsoppgjøret får mer å rutte med etter at regningene er betalt enn det som var tilfelle i fjor, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen ved inngangen til mellomoppgjøret.
- Delta forventer at medlemmene etter lønnsoppgjøret får mer å rutte med etter at regningene er betalt enn det som var tilfelle i fjor, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen ved inngangen til mellomoppgjøret. Foto: Nadia Frantsen

Delta krever økt kjøpekraft for våre medlemmer i årets lønnsoppgjør. - Uten Deltas medlemmer stopper Norge. Det er på tide med et ekstra lønnsløft til hverdagsheltene, sier forbundsleder Trond Ellefsen.

Dette er Deltas hovedkrav i mellomoppgjøret 2023

  • Høyere lønnvekst enn prisvekst – reallønnvekst til medlemmene
  • Et ekstra løft til offentlig sektor grunnet lavere lønnsøkning sammenlignet med industrien og store deler av privat sektor
  • Mesteparten av lønnen fordeles sentralt, der det er aktuelt
  • Den økonomiske rammen skal i hovedsak benyttes til generelle lønnstillegg og heving av tariffavtalens/overenskomstens minstelønnssatser
  • Kompetanse skal lønne seg
  • Lønnstillegg som minsker skillet mellom kjønnene
  • Ledere skal ikke ha høyere lønnsøkning enn andre grupper

Mellomoppgjør: Forhandlinger om lønnstillegg

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om lønnstillegg. Forhandlingene for konkurranseutsatt industri er først ut. Når de er avsluttet følger en lang rekke med forhandlinger om lønnstillegg for ansatte i offentlig og privat sektor.

Frontfaget først ut

Marit Solheim forhandlingsleiar NHO foto Siv M Bjelland.jpg
Deltas nestleder Marit Solheim leder Deltas forhandlingsdelegasjon i NHO-forhandlingene.

Mandag 27. mars startet lønnsoppgjøret i NHO-området  for frontfaget, og med det er årets lønnsoppgjør i gang. Fristen for NHO-oppgjøret er 30. mars kl. 24.00. Dersom partene ikke kommer til enighet blir det mekling i midten av april. 

NHO forhandler med både LO og YS. YS' krav i NHO-oppgjøret er en kombinasjon av:

  • sentrale tillegg,
  • bedring av minstelønnssatser, og
  • garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavtlønn.

Les mer om oppstarten i NHO-oppgjøret

Forhandlingene for offentlig sektor

Forhandlingene for tariffområde Spekter, unntatt spesialisthelsetjenesten er starter etter planen den 18. april. Forhandlingene for Deltas medlemmer i kommunene (KS-området)starter etter planen med kravoverlevering i kommuneoppgjøret den 20. april. 

Følg med på Deltas tariffkalender:

Delta forklarar mellomoppgjeret