Representantskapsmedlemmer 2020-2024

På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger.
På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger. Foto: Adrian Nielsen

Representantskapet er Deltas høyeste besluttende myndighet. Her er medlemmene i representantskapet for fireårsperioden 2020-2024.

Representantskapet møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta. Leder og nestledere i hovedstyret er frikjøpt for å ivareta sine verv, og har faste kontorplasser på hovedkontoret.

Deltas hovedstyre

Trond Ellefsen, leder i Delta

Marit Solheim, nestleder i Delta
 

Valgkretsenes representanter

Ann-Mari Jensen, hovedstyremedlem for valgkrets Nord

Arnstein Wekre, hovedstyremedlem for valgkrets Midt

Kjersti Litleskare, hovedstyremedlem for valgkrets Vest

Thor Arne Thorkildsen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Vest

Mette Vilhelmshaugen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Gry Lilleås Christoffersen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Vibeke Bjørkeli, hovedstyremedlem for valgkrets Innlandet

Tor Egelien, hovedstyremedlem for valgkrets Spekter utenom helseforetak

Lina Steinsbekk, hovedstyremedlem for valgkrets yrkesorganisasjoner

Øyvind Hov Randmæl, hovedstyremedlem for valgkrets Stat

Leila Langø, hovedstyremedlem for valgkrets Privat
 

Delta Ung

Kristoffer Vikan Hovedstyremedlem for Delta Ung
 

Ansattrepresentanter

Else Marie Brodshaug

Sissel Berge Dyblie

Region Nord - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Finnmark, Troms og Nordland.

Representanter
Brita W. Johnsen
Anja Sjåvik
Beate Monsen
Arnt-Ove Pettersen
Elvira Røst 
Mona Eilertsen
Jan-Eivind Pettersen

Region Midt - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Representanter
Gunnar Søberg
Solbjørg Grøtan Aasland
Hanne Tonning
Marianne Ottervik
Frank Grydeland
Karl-Johan Gjævenes
Roy Sannes
Margrethe Longva

Region Vest - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane).

Representanter

Irene Vaulen
Robert Bergersen Skaar
May Sirikit Bakke
May Britt Hansen
Tore Tellevik
Randi Rambjørg

Region Sør-Vest - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Agder og Rogaland.

Representanter

Finn Otto Fjellestad 
Cathrine Berge 
Wenche Murbræch 
Marit Røe
Erna Halvorsen Hauan 
Bente Irene Førland 
Susanne Mall 
Oddvin Næsse
Lise Michaelsen

Region Sør-Øst - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Representanter

Kajsa M. Liljefors
Cecilie Tomter
Per Arne Walum
Elisabeth Langaas
Sven Erik Gunnerød
Trine Løkkeberg
Monica Meyer
Elin Christoffersen
Tone Holm
Marit R. Gaaras
Annveig Stene
Hilde Wirgenes 
Christina Stavdal
Kristel Lysenstøen
Mona Bjørnstad

Region Innlandet - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark).

Representanter
Ingvild Merethe Bakken
Iver Harald Breisjøberg
Nina Woll
Laila Aaberg
Marianne Frantzen

Privat - nasjonal valgkrets

Representerer medlemmer som for eksempel er tannpleiere, helsesekretærer, vernepleiere og kulturarbeidere i privat sektor.

Representanter

Øyvind Dannemark
Monica Holmbukt
Mette Nikoline Bolkan
Trond O. Johansen
Siri Rostadmo Sjømæling
Hege Nordheim
Ann-Helen Tygsett
Andreas Holmberg

Spekter utenom helseforetak - nasjonal valgkrets

Representerer medlemmer i virksomheter som for eksempel NRK, Avinor og flere jernbanerelaterte virksomheter.

Representanter
Mari Halvorsen Sundgot
Bjørn Tore Mikkelsen
Tor Raymond Halvorsen

Stat - nasjonal valgkrets

Representer Deltas medlemmer i en rekke statlige virksomheter. Blant annet NAV, Sivilforsvaret, Kriminalomsorgen med flere.

Representanter
Jan Arild Gundelsby
Unni Sorter
Espen Frankmoen
Rune Horgmo
Janne Rafshol
Lars Nedrevåg

Yrkesorganisasjoner

Adminstrasjon og ledelse i Delta
Lina Steinsbekk 

Aktivitørforbundet i Delta
Tonje Tysland 

Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre 

Audiografforbundet
 

Brannforbundet i Delta
Trond Busterud

Delta Oppvekst
Jill Hellem

Delta Energi
Lena Johnsen Bunes

Fotterapeutforbundet
Inger M. Paulsen

Helsefagarbeidere i Delta
Jette Dyrnes

Helsesekretærforbundet i Delta
Gro Bengtson

IT forbundet i Delta
Morten Albrechtsen

Kirkeansatte
Tormod Lystrup

Kost- og ernæringsforbundet
Arnt Richard Steffensen

Kulturforbundet
Billy Lätt

Lærernes Yrkesforbund
Janne Maria Øksnes

Miljø og utvikling
Leif Kåre Solheim

Portørene
Leif Moen

Service & Drift - en yrkessammenslutning i Delta
Leif-Hermod Jenssen

Tannpleierforbundet i Delta
Renate Andrea Berg-Hansen

Vernepleierforbundet
Bjørn Harald Iversen

Delta Ung

Representerer medlemmer under 25 år.

Region Nord

Madelen Wensel

Region Midt

Lina Imani Mariama Edvardsen

Region Vest

Julie Pedersen Eikeland

Region Sør-Vest

Victoria Stene Halvorsen

Region Sør-Øst

Michaella Veerasamy
Alexandra Ejme

Region Innlandet

Andrine Øverby