Representantskapsmedlemmer 2020-2024

På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger.
På Deltas representantskap tas alle overordnede og viktige beslutninger. Foto: Adrian Nielsen

Representantskapet er Deltas høyeste besluttende myndighet. Her er medlemmene i representantskapet for fireårsperioden 2020-2024.

Representantskapet møtes årlig. Mellom representantskapets møter er det hovedstyret som leder Delta. Leder og nestledere i hovedstyret er frikjøpt for å ivareta sine verv, og har faste kontorplasser på hovedkontoret.

Deltas hovedstyre

Trond Ellefsen, leder i Delta

Marit Solheim, nestleder i Delta

Valgkretsenes representanter

Ann-Mari Jenssen, hovedstyremedlem for valgkrets Nord

Arnstein Wekre, hovedstyremedlem for valgkrets Midt

Kjersti Litleskare, hovedstyremedlem for valgkrets Vest

Thor Arne Thorkildsen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Vest

Mette Vilhelmshaugen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Gry Lilleås Christoffersen, hovedstyremedlem for valgkrets Sør-Øst

Vibeke Bjørkeli, hovedstyremedlem for valgkrets Innlandet

Mari Halvorsen Sundgot, hovedstyremedlem for valgkrets Spekter utenom helseforetak

Lina Steinsbekk, hovedstyremedlem for valgkrets yrkesorganisasjoner

Øyvind Hov Randmæl, hovedstyremedlem for valgkrets Stat

Leila Langø, hovedstyremedlem for valgkrets Privat

Delta Ung

Kristoffer Vikan Hovedstyremedlem for Delta Ung

Ansattrepresentanter

Else Marie Brodshaug

Kari Undheim

Observatør

Ivar Sømhovd

Region Nord - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Finnmark, Troms og Nordland.

Representanter
Erik Jensen
Anja Sjåvik
Beate Monsen
Arnt Ove Pettersen
Elvira Røst 
Mona Eilertsen
Jan Eivind Pettersen

Region Midt - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Representanter
Arild Gressetvold
Gerd Norunn Nygård
Frank Grydeland
Gunnar Søberg
Solbjørg Grøtan Aasland
Karl-Johan Gjævenes
Marianne Ottervik
Margrethe Longva

Region Vest - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane).

Representanter

Irene Vaulen
Robert Bergersen Skaar
May Sirikit Bakke
May Britt Hansen
Tore Tellevik
Randi Rambjørg

Region Sør-Vest - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Agder og Rogaland.

Representanter

Finn Otto Fjellestad 
Cathrine Berge 
Wenche Murbræch 
Marit Røe
Erna Halvorsen Hauan 
Bente Irene Førland 
Susanne Mall-Thorkildsen
Oddvin Næsse
Lise Michaelsen

Region Sør-Øst - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylker, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark

Representanter

Elisabeth Langaas
Mustafe Demaj
Cecilie Tomter
Marianne Såtvedt
Per Arne Walum
Tone Lie Nielsen
Kristel Lysenstøen
Eivind Engstad
Sven Erik Gunnerød
Elin Christoffersen
Trine Løkkeberg
Mona Bjørnstad
Marit R. Gaaras
Tone Holm
Venche Sandstad
Hilde Wirgenes 

Region Innlandet - regional valgkrets for valgområde kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Representerer medlemmer som jobber i kommuner, fylket, helseforetak, kirken eller virksomheter i Samfunnsbedriftene i Innlandet (tidligere Oppland og Hedmark).

Representanter
Ingvild Merethe Bakken
Iver Harald Breisjøberg
Nina Woll
Laila Aaberg
Marianne Frantzen

Privat - nasjonal valgkrets

Representerer medlemmer som for eksempel er tannpleiere, helsesekretærer, vernepleiere og kulturarbeidere i privat sektor.

Representanter

Øyvind Dannemark
Trond O. Johansen
Odd Martin Olsen
Monica Holmbukt
Ann-Helen Tygsett
Hege Nordheim
Mette Nikoline Bolkan
Andreas Holmberg

Spekter utenom helseforetak - nasjonal valgkrets

Representerer medlemmer i virksomheter som for eksempel NRK, Avinor og flere jernbanerelaterte virksomheter.

Representanter
Liv Irene Krogstadnes
Unni Løvhaug
Tor Raymond Halvorsen

Stat - nasjonal valgkrets

Representer Deltas medlemmer i en rekke statlige virksomheter. Blant annet NAV, Sivilforsvaret, Kriminalomsorgen med flere.

Representanter
Jan Arild Gundelsby
Unni Sorter
Espen Frankmoen
Rune Horgmo
Janne Rafshol
Lars Nedrevåg

Yrkesorganisasjoner

Administrasjon og ledelse i Delta
Lina Steinsbekk 

Aktivitørforbundet i Delta
Tonje Tysland 

Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre 

Audiografforbundet
Mona Elisabeth Hansen

Brannforbundet i Delta
Trond Busterud

Delta Oppvekst
Jill Hellem

Fotterapeutforbundet
Inger M. Paulsen

Helsefagarbeiderforbundet i Delta
Jette Dyrnes

Helsesekretærforbundet i Delta
Gro Bengtson

IT forbundet i Delta
Morten Albrechtsen

Kirkeansatte
Tormod Lystrup

Kost- og ernæringsforbundet
Arnt Richard Steffensen

Kulturforbundet
Billy Lätt

Lærernes Yrkesforbund
Janne Maria Øksnes

Miljø og utvikling
Iver H Breisjøberg

Portørene
Leif Moen

Service & Drift - en yrkessammenslutning i Delta
Leif-Hermod Jenssen

Tannpleierforbundet i Delta
Renate Andrea Berg-Hansen

Vernepleierforbundet
Bjørn Harald Iversen

Delta Ung

Representerer medlemmer under 25 år.

Region Nord

Madelen Wensel

Region Midt

Lina Imani Mariama Edvardsen

Region Vest

Julie Pedersen Eikeland

Region Sør-Vest

Victoria Stene Halvorsen

Region Sør-Øst

Michaella Veerasamy
Alexandra Ejme

Region Innlandet

Andrine Øverby