Deltas kongress 2020

25. og 26. november 2020 møttes Deltas representantskap til digital kongress og fagkonferanse. Kongressen har vedtatt prinsipprogram og valgt hovedstyre for de neste fire årene.

Saksdokumenter

Dagsorden

Sak 20-01 Konstituering
Sak 20-02 Godkjenning av forretningsorden
Sak 20-03 Hovedstyrets beretning for 2019 - orienteringssak
Sak 20-04 Revidert regnskap per 31.12.2019 - orienteringssak
Sak 20-05 Kontrollutvalgets rapport for 2019
Sak 20-06 Innkomne forslag
Sak 20-07 Tariffpolitiske retningslinjer 2020-2022
Sak 20-08 Prinsipprogram 2021-2024
Sak 20-09 Satsingsområder 2021
Sak 20-10 Økonomiplan 2021- 2024
Sak 20-11 Valg av kontrollutvalg på tre medlemmer og tre varamedlemmer
Sak 20-12 Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
Sak 20-13 Resolusjoner

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}