Deltas representantskap 23.-24. november 2022

Deltas representantskap 23.-24. november 2022

23. - 24. november 2022 møtes Deltas representantskap til det årlige representantskapsmøtet. Har du en sak du brenner for, kan du ta initiativ til et forslag.

Representantskapet er Deltas høyeste myndighet og består av hovedstyret, representanter fra valgkretsene, én representant fra hver av yrkesorganisasjonene, samt ung-representanter.

Representantskapet behandler blant annet innkomne forslag, tariffpolitikk, rullering av økonomiplanen og hovedsatsingsområder for kommende år.

Forslagsrett til representantskapsmøtet

Representantskapet bestemmer hva Delta skal mene i en rekke spørsmål, og dersom du har en hjertesak du brenner for, kan du spille inn denne til representantskapet gjennom ditt lokale ledd, MO, eller yrkesorganisasjon. Hvis flere er enig med deg kan ditt innspill bli til konkret politikk for Delta!

Representantskapets og hovedstyrets medlemmer, og lokale ledd, MO-er, yrkes- organisasjoner, yrkessammenslutninger og bransjeorganisasjoner har forslagsrett til representantskapets møter.

Forslagsfrister

Formelle frister

1. mai: Forslag til endringer i Deltas vedtekter.

  • WEBSKJEMA: Send inn forslag til endringer i Deltas vedtekter - FRISTEN ER UTLØPT

14. september: Forslag til øvrige saker

 

19. september: Høringsfrist forslag til vedtektsendringer

Andre frister

24. september: Deltas arbeidsgiverpris 2022 og Deltas tillitsvalgtpris 2022

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist for delegater til representantskapet 2022: 14. oktober

Suppleringsvalg

Deltas sentrale valgkomite ber om forslag til kandidat til 3.vara i kontrollutvalget. Deltas kontrollutvalg består av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. 

Fristen for å komme med forslag på kandidat er 1.juni 2022. Kandidaten må være spurt og ha sagt seg villig til å ta vervet. 

Forslaget sendes til lederen av sentral valgkomite  på e-post: [email protected]  

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte leder Wenche Murbræch på tlf.  906 77 157 

Saksdokumenter

Saksdokumentene blir publisert senest. xx. oktober, jamfør vedtektenes bestemmelser om frister.  

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}