Deltas representantskap og fagkonferanse 23.-24. november 2022

Deltas representantskap og fagkonferanse 23.-24. november 2022
Foto: Adrian Nielsen

23. - 24. november 2022 møtes Deltas representantskap til det årlige representantskapsmøtet og fagkonferanse. Medlemmer kan følge direktesending.

Representantskapet er Deltas høyeste myndighet og består av hovedstyret, representanter fra valgkretsene, én representant fra hver av yrkesorganisasjonene, samt ung-representanter.

Representantskapet behandler blant annet innkomne forslag, tariffpolitikk, rullering av økonomiplanen og hovedsatsingsområder for kommende år.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumentene ble publisert  21. oktober 2022, jamfør vedtektenes bestemmelser om frister. 

Representantskapsmøtet 2022

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Representantskapet på video

Første representantskapsmøte som forbundsleder

Trond Ellefsen var spent før sitt første representantskap som forbundsleder. Nå er en lang dag over - her kan se og lese om viktige vedtak.