Tariffområde PBL: Arkiv tariffoppgjør

2021

Ferdigforhandlet 11. oktober. Opprinnelig dato var 30. august.

Oppstart:

Lønnsforhandlingene med PBL er i gang

Resultat:

Lønnsoppgjøret 2021: Et godt resultat for Deltas medlemmer i PBL-barnehagene

Last ned:

Protokoll PBL 11. oktober 2021

 

2020

Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten. Avtalene er forlenget inntil videre.

  • Forhandligsstart PBL: 5. oktober

Oppstart
Tok fagbrev på fritiden - lønnes fortsatt som assistenter

Last ned
Kravdokument 1 PBL

Resultat
Enighet mellom Delta og PBL

Last ned
Protokoll PBL 5. oktober 2020

Tariffoppgjøret 2017

Forhandlinger gjennomført:  23. mai 2017

Resultatet i korte trekk:

  • Alle får et lønnstillegg. Tilleggene varierer utfra hvilken stillingsgruppe du er i og hvor lang ansiennitet du har. Størrelsen på lønnstillegget finner du i vedlegget (PDF).
  • Minstelønnssatsene heves. Se de nye minstelønnssatsene i vedlegget (PDF)
  • Tilleggene for relevant tilleggs- eller videreutdanning øker. Videreutdanning tilsvarende 30 studiepoeng eller fagskole av halvt års varighet heves fra 8000 kroner til minst 10.000 kroner.
  • Tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng eller fagskole av ett års varighet heves til minimum 20. 000 pr. år. Det var tidligere 16.000 kroner.
  • Det økonomiske oppgjøret har en ramme på om lag 2,4 prosent, og er på nivå med kommunal sektor.
  • Protokoll 2017 (pdf)

Tariffoppgjøret 2016

Det ble brudd i forhandlingene i juni. Mekling avsluttet 29. august.

Tariffnotater

Krav og tilbud

Protokoll