Fare for streik i private barnehager

 (Illustrasjon)
(Illustrasjon) Foto: Scanpix

Barnehager over hele landet kan bli rammet av streik fra mandag 17. oktober. Striden står først og fremst om pensjon.

Hvis ikke Delta, Utdanningsforbundet og Fagforbundet blir enige med arbeidsgiver PBL innen meklingsfristen midnatt fredag kan barnehager over hele landet bli rammet av streik fra mandag 17. oktober.

– Det er et regelrett avtalebrudd når PBL går tilbake på løfter de forpliktet seg til skriftlig i protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder for Fagforbundet, Anne Green Nilsen.  

Protokollen, som ble undertegnet av alle parter, sa at ansatte i PBL-barnehager skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra januar 2023. Det vil gi AFP-ordning med et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen. 

- For hvert år innføring av Fellesordningen med livsvarig AFP utsettes, vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid, sier forhandlingsleder for Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad. 

– Å ikke innføre AFP-ordningen gjør også at ansatte i PBL-barnehager ikke kan bytte jobb til en kommunal barnehage – eller omvendt – uten å stå i fare for å miste rettigheter til AFP, sier Deltas forhandlingsleder, Trond Ellefsen. 

Vil gi mindre i spleiselaget

I tillegg vil PBL svekke de ansattes pensjon ved å betale mindre inn til pensjonsordningen. De ansatte får dermed en dårligere pensjonsordning enn  ansatte i kommunale barnehager og ansatte i de fleste andre private barnehager som ikke er medlem i PBL. 

Ansatte i PBL-barnehagene må i dag betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, uten å oppnå en bedre pensjon i den andre enden.  

PBL vil også fjerne ordninger som er viktige for at våre medlemmer skal kunne stå i arbeid lengst mulig før de går av med pensjon.  

Gir regninga til de barnehageansatte

Private barnehager får tilskudd til pensjon av det offentlige.  

- Penger mottatt av det offentlige skal gå til dem de er ment å gå til. De skal ikke dekke andre kostnader eller gis i utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter, sier de tre forhandlingslederne for arbeidstakerne.  

- Vi mener at dagens tilskuddordning til pensjoner i hovedsak er tilstrekkelig, men deler samtidig PBLs syn på at det offentlige skal dekke pensjonene til de ansatte, krone for krone, dersom tilskuddet ikke er tilstrekkelig. Men dette må regjeringen og PBL ordne opp i seg imellom – det skal ikke barnehageansatte ta regninga for, sier en samlet arbeidstakerside. 

Her kan det bli streik fra mandag 17. oktober:

Dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren innen kl. 24.00 fredag 14. oktober blir det streik fra mandag morgen 17. oktober for rundt 1.000 ansatte i mer enn 100 PBL-barnehager.

Ved streik blir 31 Deltamedlemmer i disse barnehagene tatt ut i første fase:

  • Hammersborg barnehage (Kjede: Læringsverkstedet AS) i Trondheim i Trøndelag - 16 medlemmer
  • Sætra barnehage (Kjede: Læringsverkstedet AS) i Trondheim i Trøndelag - 11 medlemmer
  • Espira Østrem barnehage (Kjede: ESPIRA) på Karmøy i Rogaland – 4 medlemmer

Se vedlegget for hvilke barnehager som kan bli tatt ut i streik i Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta (pdf)

Fakta om private barnehager

  • Litt over halvparten av landets barnehager er private. PBL organiserer 2066 av de til sammen 2881 private barnehagene – det er 72 prosent av alle private barnehager.
  • Det er til sammen over 36 000 ansatte i PBL-barnehagene.
  • Private og offentlige barnehager finansieres, med offentlige tilskudd og samme foreldrebetaling.