Delta går til streik i private barnehager

Nestleder Trond Ellefsen er forhandlingsleder i meklingen for Deltas medlemmer i PBL-området.
Nestleder Trond Ellefsen er forhandlingsleder i meklingen for Deltas medlemmer i PBL-området. Foto: Siv M. Bjelland

Mandag morgen går Delta ut i streik etter at meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og PBL ikke førte fram.

- Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke står ved løftet om å innføre livsvarig AFP for våre medlemmer i private barnehager, slik kommunale og andre private barnehager har. Dette er en streik PBL må ta det fulle ansvaret for, sier en samlet arbeidstakerside. Deltas forhandlingsleder i meklingen var første nestleder Trond Ellefsen.

Private barnehager får tilskudd til pensjon av det offentlige.

- Penger mottatt av det offentlige skal gå til det de er ment å gå til. Pengene skal ikke dekke andre kostnader eller gis i utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter, sier de tre forhandlingslederne for arbeidstakerne.

Meklet sammen - streiker sammen

Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet står sammen om kravene, men lyktes ikke i å komme til en løsning hos Riksmekleren. Striden står om to punkter knyttet til pensjon:

  • Alle ansatte i PBL-barnehagene skal ifølge tidligere protokoller meldes inn i Fellesordningen for AFP senest 1. januar 2023.
  • Ansatte i PBL-barnehagene betaler i dag en høyere egenandel til pensjon enn ansatte i andre private og kommunale barnehager.

For hvert år innføring av Fellesordningen utsettes, vil flere ansatte miste retten til AFP, som ville gitt et betydelig livsvarig påslag til pensjonen.

- Vi er opprørt på vegne av våre medlemmer. Vi mener det er avtalebrudd når PBL nå går tilbake på løfter de forpliktet seg til i skriftlige protokoller fra tidligere lønnsoppgjør, sier Ellefsen.

Over 1000 barnehageansatte i 112 barnehager går ut i streik fra mandag.

Her blir det streik fra mandag 17. oktober

31 Deltamedlemmer i disse barnehagene er tatt ut i første fase av streiken:

  • Hammersborg barnehage (Kjede: Læringsverkstedet AS) i Trondheim i Trøndelag - 16 medlemmer
  • Sætra barnehage (Kjede: Læringsverkstedet AS) i Trondheim i Trøndelag - 11 medlemmer
  • Espira Østrem barnehage (Kjede: ESPIRA) på Karmøy i Rogaland – 4 medlemmer

Se vedlegget for hvilke barnehager som blir tatt ut i streik i Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta fra 17. oktober (pdf)

Informasjon til deg som skal streike

Her samler vi nyttig informasjon for deg som har fått beskjed om at du skal streike. Nettsiden bil bli oppdatert fortløpende.