Dette er resultatet i lønnsoppgjeret i PBL-barnehagane

EINIGE I PBL: Fra venstre: Forhandlingsleiarane i PBL Anne Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta).
EINIGE I PBL: Fra venstre: Forhandlingsleiarane i PBL Anne Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta). Foto: Marius Granaas Vik

Alle medlemmene i PBL-området får minimum 18.000 kroner i lønnstillegg.

Torsdag 30. mai  vart det einigheit mellom Delta og Private barnehagers landsforbund (PBL) i årets hovudoppgjer.

Last ned: Protokoll (pdf)

Lønnsramma er på 5,2 prosent, som er tilsvarande ramma i kommunesektoren (KS).

- Dette oppgjeret sikrar medlemmene våre reallønnsvekst, seier forhandlingsleiar Marit Solheim, som også er nestleiar i Delta.

- I tillegg er det gledelig at vi har fått styrka bestemmelse om kompetanseutvikling og heva tillegg for tilleggs- og videreutdanning i hovudavtalen. Det har tidligare stått uendra siden 2017.

- Vi har hatt krevjande, men konstruktive forhandlingar. Eg er fornøgd med at vi kom i mål utan mekling, seier Solheim.

Teksten fortsetter under bildet

Marit Solheim Jørn-Tommy Schelderup foto Marius Vik.JPEG
Ny hovedtariffavtale med barnehagar i PBL på plass. Forhandlingsleiar for Delta, Marit Solheim, og for PBL, Jørn-Tommy Schelderup. (foto: Marius Granaas Vik)

Delta har forhandla saman med Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Lønnstillegg gjeldande frå 1. mai 2024

Ansiennitet0481016 + 
Assistent18.00018.00018.00018.80018.800 
Fagarbeidar- og barnepleiar19.70019.70019.70020.60021.700 
Førskulelærarar og pedagogar20.70020.70021.70022.70028.800 
Pedagogiske leiarar22.20022.20023.20024.20030.300 
Spesialutdanna*22.20022.20023.20024.20030.300 
Årsverk0-9,910-13,914-16,917-20,921-26,927+
Styrar30.40031.40032.00032.60033.00034.900

* Stillingar med krav om høgskuleutdanning og krav om ytterlegare spesialutdanning 

Ny minstelønnstabell frå 1. mai 2024

Ansiennitet0 år4 år8 år10 år16 år 
Assistent385.200392.000404.100444.800478.900 
Fagarbeidar- og barnepleiar439.400494.500461.100501.400515.700 
Førskulelærarar og pedagogar513.400517.600531.600585.600600.100 
Pedagogiske leiarar544.900549.100563.100617.100631.600 
Spesialutdanna*545.000553.100563.100617.100632.800 
Årsverk0-9,910-13,914-16,917-20,921-26,927 +
Styrar682.800705.700717.800729.700740.300782.400

* Stillingar med krav om høgskuleutdanning og krav om ytterlegare spesialutdanning 

Tillegg for tilleggs- og vidareutdanning

Satsene for tilleggs- og vidareutdanning er auka.

Dette gjeld:

  • Fagarbeidarar
  • Ulike stillingar med krav om høgskuleutdanning, mellom anna styrar med godkjend utdanning og ansatte som har relevant tilleggs- og vidareutdanning tilsvarande 30/60 studiepoeng (10/20 vekttal) eller
  • Fagskule av eit halvt/ eitt års varigheit

Tiilegga er på mellom kroner 13.000 og 26.000 per år, i tillegg til minstelønn.

Fleire krav som er innfridd:

  • Styka tiltak for kompetanseheving er nedfelt i hovudavtalen
  • Eit partssamansett utval skal se på livsfasetiltak tilpassa barnehagesektoren.
  • Partane legg vekt på at opplæring og utvikling av dei tilsette er viktig, blant anna gjennom arbeidsplassbasert opplæring.

Status for pensjon

Det vanskelegaste temaet i lønnsforhandlingane var pensjon. Det var heller ikkje uventa.

- Derfor er eg fornøgd med at protokollen slår fast einigheita om pensjon fra 2022, seier Solheim. 

Ifølgje protokollen skal AFP i Fellesordningen innførast fra 1. januar 2025.

I årets protokoll heiter det at:

«Det partene avtalte om pensjon i november 2022 skal implementeres – jf. protokoll av 16. november 2022.

Dersom det foreligger en rettskraftig dom, eller annen avklaring, som ikke gir full dekning av pensjonskostnader, skal skal partene forhandle om Hovedtariffavtalens kapittel 2. Når forhandlinger har pågått i 14 dager, kan hver av partene kreve forhandlingene sluttført innen en uke, med mindre partene blir enige om noe annet. Ved en eventuell uenighet bringes interessetvisten inn i nærmeste hoved- eller mellomoppgjør.»

Ventar på avklaring

Tidlegare i år gjekk tre private barnehagar til sak mot staten som følge av manglande pensjonsdekking. Dei tre barnehagane vann saka i tingretten, der PBL-barnehagane fekk medhald om økonomisk likeverdig behandling. I etterkant har staten anka. Dermed er det fortsatt usikkerheit rundt framtidig pensjonsdekning for fleire private barnehagar.

Partane er einige om saman å jobbe for å sikre at alle barnehagar i PBL-området skal få dekka dei faktiske pensjonskostnadene sine.