Regler for arbeidstid

Det er mange regler som regulerer arbeidstidens lengde og hvordan den skal fordeles gjennom døgnet. Disse reglene finnes delvis i arbeidsmiljøloven, og delvis i de ulike tariffavtalene som finnes.

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Den tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver, regnes som fritid.

Det er mange regler som regulerer arbeidstidens lengde og hvordan den skal fordeles gjennom døgnet. Disse reglene finnes delvis i arbeidsmiljøloven, og delvis i de ulike tariffavtalene som finnes.

Arbeidsmiljøloven kan også gi arbeidstakere rett til ulike varianter av tilpassede arbeidstidsordninger, den inneholder bestemmelser som regulerer rett til hvilepauser, hviletid mellom arbeidsøktene, og ikke minst regler om overtidsarbeid og arbeid på helligdager.

  • Har du spørsmål om arbeidstid? Ta kontakt med Delta Direkte på tlf. 02125 e-post direkte@delta.no.

Arbeidstid

Arbeidstiden er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver (§10.1(1)). Det betyr at arbeidstid normalt sett både vil være den tiden hvor du faktisk jobber, og den tiden du for eksempel er i beredskap for å gå på jobb (passiv vakt, hjemmevakt, og lignende.)

Arbeidsmiljøloven sier at den alminnelige arbeidstid ikke må overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av sju dager. Det betyr i praksis at en full arbeidsuke er på 40 timer, og at arbeid på mer enn 9 timer i løpet av ett døgn eller 40 timer i løpet av en uke er overtidsarbeid.

De fleste tariffavtalene gir derimot bedre rettigheter enn arbeidsmiljøloven for både daglig og ukentlig arbeidstid. Veldig mange har gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale en arbeidsuke på 37,5 timer, og daglig arbeidstid på 7,5 timer.

Finn ut mer om:

Har du spørsmål om arbeidstid?

Er du medlem i Delta? Rådgivere i Delta Direkte svarer på spørsmål fra medlemmene om lønns- og arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet.

Arbeidstilsynet om arbeidstid