Søn- og helgedagsarbeid

Søndagsarbeid er arbeid som utføres fra lørdag kl. 1800 til søndag kl. 2200. Helgedagsarbeid er arbeid som utføres fra kl. 1800 før helgedager til kl. 2200 på helgedagen.

I begge disse periodene skal det etter loven i utgangspunktet være arbeidsfri.

På lik linje som for nattarbeid, så er det tillatt å arbeide søndager og helgedager når arbeidets art gjør det nødvendig. På samme vis er det heller ikke lovpålagt eventuelle lønnstillegg for dette arbeidet; det må følge av tariffavtale, den individuelle arbeidsavtalen, eller virksomhetens arbeidsreglement.

Skal drøftes med tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes. Det innebærer en drøftingsplikt for arbeidsgiver dersom det er behov for søn- og helgedagsarbeid, men ingen forhandlingsplikt.

Oppnår arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte ikke enighet, kan arbeidsgiver i kraft av styringsretten pålegge slikt arbeid, dersom noe annet ikke er fastsatt i tariffavtale eller i arbeidsavtalen.