Ferie når du jobber turnus eller deltid

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Hvordan beregnes ferie hvis du jobber turnus eller deltid?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. En virkedag er alle dager som ikke er søndag eller en helge- eller høytidsdag. En uke har derfor seks virkedager. Etter ferieloven har du fire uker og én dag i løpet av et år.

Din arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du som arbeidstaker avvikler ferie. Du kan kreve å få tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden som er fra 1. juni til 30. september.

Fem ukers ferie

De aller fleste har imidlertid fem ukers ferie, det vil si 30 virkedager. Dette gjelder alle som er ansatt i offentlig sektor, men det er også vanlig i privat sektor.

Den ekstra ferien er bestemt i tariffavtalen, eller så ligger den i arbeidsavtalen for dem som ikke har tariffavtale på sin arbeidsplass. Om ferien ikke er nedskrevet i noen av disse, har din arbeidsgiver ikke plikt til å gi deg mer ferie enn fire uker og én dag.

Ferie skal alltid regnes i hele dager og ikke som delte feriedager eller i timer. En feriedag trenger ikke å være en arbeidsdag. Om du har fridager midt i en uke, regnes også disse med i feriedagene. Dette gjelder også om du går i turnus og har fridager midt i uka.

Når du har ulikt antall arbeidsdager pr. uke

Du som jobber i en turnus med gjennomsnittsberegning, vil ha varierende antall arbeidsdager de enkelte ukene. Det gjør at det totale antallet arbeidsdager i ferieperioden kan være ulikt alt ettersom hvilke uker i turnusen man har ferie. Dette gjør at en kan komme «godt ut» eller «dårlig ut» i forhold til antall arbeidsdager som ligger i perioden.

Det er ingen formel på hvordan en regner ut dette, men her må man vise godt skjønn. Kommer du «dårlig ut» i hovedferien, bør restferien legges slik at du kommer «bedre ut». Det vil si at restferien legges på en uke som inneholder flere arbeidsdager. Det er viktig å huske på retten til fem uker selv om du har kommet «godt ut» i hovedferieperioden. Det er ikke noe som heter at man har «brukt opp» ferien og dermed ikke får den siste ferieuken. Da må imidlertid restferien legges til en uke med færre arbeidsdager.

Når du jobber deltid

Feriefritiden for deltidsstillinger er det samme antall virkedager som for heltidsstillinger. Det skal ikke foretas noen matematisk beregning av feriefritiden i forhold til stillingsstørrelse. Alle ansatte uansett stillingsstørrelse har krav på samme antall dager feriefritid etter ferieloven/tariffavtalen. Forskjellen er at for dem med deltidsstilling inneholder ukene færre arbeidsdager.

Tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid

Den som arbeider på søndager, kan kreve å få arbeidsfri enten på søndagen umiddelbart før ferien, eller på søndagen umiddelbart etter ferien. Det er et vilkår at ferien er på minst seks virkedager.

Regelen får bare betydning når du skulle vært på jobb både søndag umiddelbart før ferien og søndag umiddelbart etter ferien. Skal du ifølge turnusen ha fri en av disse søndagene, kan du ikke kreve å få fri også den andre søndagen.

Bestemmelsen skyldes at arbeidstakere som jobber på søndager, kan få mindre feriefritid enn andre fordi søndag ikke regnes som virkedag etter ferieloven.

Tilleggsfri – 16 timersregel

Du kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter ferien, skal utgjøre minst 16 timer i tillegg til feriefritiden. Bestemmelsen gjelder bare avvikling av ferieperiode som omfatter minst 18 virkedager.

Hvis du avslutter arbeidet klokken 22 på søndag før du går ut i ferie, er det to timer igjen før ferien starter når døgnskillet er klokken 24. Det betyr at du tidligst kan begynne på jobb klokken 14 på mandag etter at ferien er avsluttet. Sammenlagt blir dette 16 timer, og lovens krav er oppfylt.

Dele restferien

Dersom du ønsker å dele opp restferien/den siste ferieuken, har du krav på kun så mange arbeidsdager feriefritid som du i snitt har arbeidsdager pr. uke. Å dele opp ferien er ikke noe du har krav på, men det er noe du kan bli enig med arbeidsgiver om å gjøre. Plassering av ferie skal drøftes med deg. Hvis ikke du og din arbeidsgiver blir enige, har din arbeidsgiver styringsrett på når du skal avvikle ferien.

Spør Delta Direkte om ferie

Fordel for Delta-medlemmer: Har du spørsmål om ferie eller om lønns- og arbeidsvilkår? Da kan du kontakte Delta Direkte. Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20.