Jobbe i jula? Dette er dine rettigheter

Lovens hovedregel er at når du har jobbet på en rød dag, skal du ha arbeidsfri den følgende røde dagen.
Lovens hovedregel er at når du har jobbet på en rød dag, skal du ha arbeidsfri den følgende røde dagen. Foto: NTB

Mange jobber i jula, inkludert på helligdagene. Her kan du finne ut hvilke rettigheter du har i forbindelse med arbeid i jule- og nyttårshelgene.

Dagarbeidstakere, altså de som har en «vanlig» arbeidstid på dagtid, har fri alle søn- og helgedager. Turnusarbeidere har derimot ikke det, og de må ofte belage seg på å jobbe det vi gjerne kaller «røde dager». Derfor sikrer arbeidsmiljøloven at noen av disse dagene blir fridager slik at turnusarbeidere ikke risikerer å måtte jobbe alle de lovbestemte fridagene.

Lovens hovedregel er at når du har jobbet på en rød dag, skal du ha arbeidsfri den følgende røde dagen. Deretter kan neste røde dag være arbeidsdag igjen.

«Juleturnus»

Arbeidsplaner i forbindelse med høytider blir ofte omarbeidet, og egne høytidsplaner blir laget. Disse kalles ofte for «juleturnus», «påsketurnus» eller høytidsturnus.

Det er et krav at arbeidsplanen utarbeides i tråd med arbeidsmiljølovens og tariffavtalenes bestemmelser og at den avtales skriftlig med tillitsvalgt. Kort sagt gjelder de samme reglene for slike turnusavtaler som for de vanlige turnusavtalene.

LES OGSÅ: Du skal ha ekstra tillegg for å jobbe på røde dager

Arbeidsgiver og tillitsvalgte blir i disse høytidsturnusene enige om å omarbeide grunnturnusen i et passende antall uker. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at påfølgende røde dag skal være fri. I avtalen kan man også bli enige om å arbeide flere røde dager etter hverandre. Da får ansatte mer sammenhengende fri. Eksempel på dette kan være at den ansatte har fri juledagene, men arbeider nyttårshelgen.

Julaften og nyttårsaften

Ifølge tariffavtalene i kommunesektoren og helseforetakene, skal jule- og nyttårsaften være arbeidsfri fra kl. 12.00 uten trekk i lønn. Dette gjelder for dem som jobber på dagtid.

Kan du bli innkalt for å jobbe ekstra i julen?

Selv om du ikke skal jobbe, kan det uforutsigbare skje også i julen. Hvis kollegaen din blir syk, kan du bli innkalt for å jobbe. Hvis det ikke finnes noen som frivillig tar på seg vakten, har arbeidsgiver ansvar for å lede og organisere arbeidet og kan ved behov pålegge deg å jobbe. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som skal jobbe.

Kan du reservere deg mot å bli innkalt?

Du kan reservere deg mot å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når du har helsemessige eller vektige, sosiale grunner. Det skal være tungtveiende grunner for at du skal kunne reservere deg, og arbeidsgiver må gjøre en vurdering ut fra hvert enkelt tilfelle.

Tillegg i lønn?

Det er vanlig i tariffavtaler og arbeidsavtaler at det betales ekstra kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager.

Det kan variere om du har krav på tillegg og hvor store tilleggene eventuelt er hvis du arbeider på en helge- eller høytidsdag.

Etter arbeidsmiljøloven § 10-10 skal arbeid på julaften fra kl. 15:00 til kl. 22:00 dagen før neste virkedag, regnes som søndags- og helgedagsarbeid.

Bestemmelsen sier ingenting om lønn eller godtgjørelse for arbeidet. Betalingsbestemmelser finnes i tariffavtaler eller i arbeidsavtalen.

Det kan også være lokale avtaler for arbeid i jula. Det er 20.12.21 inngått ny korona-avtale for Delta-medlemmer i kommunene om blant annet overtid.  

Fridager i en turnusplan

Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om å markere ulike fridager i en turnusplan, men i de fleste av tariffområdene er det innarbeidet en praksis om å gjøre dette. Her er en oversikt over disse:

F1 – Ukefridag

Det skal være 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager. Etter avtale med tillitsvalgt kan den avtales ned til 28 timer. Vanligvis legges dagen til søndag, men ved søndagsjobbing må denne plasseres på en annen ukedag.

F2 – Ekstra ukefridag

Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig fem dagers uke. Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (F1). Det er ingen krav til lengden av slik fridag.

F3 – Helgedagsfri

Arbeidsmiljølovens hovedregel er fri på søn- og helgedager, men i noen virksomheter er det nødvendig å arbeide disse dagene. Den som har arbeidet en søn- og helgedag skal ha fri følgende søn- og helgedagsdøgn, evt. det er avtalt at minimum halvparten skal være fri. Det kan også gis fri utover minimumskrav hvis driften tillater det. Fridager som gis på helgedager, markeres med F3.

F4 – Godtgjøringsfri

Lønnskompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres. Disse fridagene markeres med F4.

F5 – Erstatningsfridag

Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, gis en ekstra fridag eventuelt utbetales ordinær daglønn. Slik erstatningsfridag markeres på turnus med F5. (Gjelder ikke Oslo kommune)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre rådgivere i Delta Direkte, mandag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.