Regler for nattarbeid

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Loven regner arbeid mellom kl. 2100 og kl. 0600 som nattarbeid.

Nattarbeid er i utgangspunktet forbudt, og skal kun tillates dersom «arbeidets art» gjør det nødvendig. I praksis tolkes dette ganske vidt, noe som er bakgrunnen for at det arbeides om nettene i en rekke bransjer og yrker.

For ungdom er derimot forbudet absolutt; ungdom under 15 år skal ha arbeidsfri mellom kl. 2000 og 0600. Ungdom mellom 15 og 18 år skal ha arbeidsfri mellom 2300 og 0600.

Lønnstillegg

De fleste tariffavtaler og også individuelle arbeidsavtaler gir rett på lønnstillegg for den tiden man arbeider natt. Rett på lønnstillegg for nattarbeid følger derimot ikke av loven, slik det gjør for overtidsarbeid.

Arbeidstakere som jevnlig er på jobb mer enn 3 timer om natten, kan ikke arbeide mer enn 8 timer i løpet av 24 timer.

Hvis du er medlem av Delta og ikke finner svaret på spørsmålet ditt, ta kontakt med Delta Direkte - på chat, tlf. 02125 eller e-post [email protected]