Regler for overtid

Bestemmelser om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven og som oftest også i tariffavtalene, de individuelle arbeidsavtalene, eller andre avtaler som personalreglement og lignende.

Overtidsarbeid er i utgangspunktet forbudt; det kan kun pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det betyr at det ikke er tillatt å gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning.

Lønnstillegg

Ved overtidsarbeid setter loven et krav på lønnstillegg på minimum 40 prosent av den ordinære timelønnen. Dette tillegget kan kreves utbetalt i lønn, og ikke pålegges som avspasering. Høyere tillegg enn 40 prosent kan avtales, og i praksis er det vanlig med overtidstillegg på mellom 50 prosent og 133 prosent.

Kan bli pålagt overtid

Arbeidstaker plikter i utgangspunktet å arbeide overtid, da det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge dette. Likevel kan arbeidstaker be seg fritatt fra overtidsarbeid dersom det foreligger helsemessige eller vektige sosiale grunner til at arbeidstaker ikke bør pålegges overtid.