Turnusarbeid og turnusplaner

Heftet "Fritid i forbindelse med helg og høytid"

Forsiden fra heftet Fritid i forbindelse med helg og høytid

Hensikten med dette heftet er å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid. Det er utarbeidet av Delta, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) i fellesskap.

Heftet er revidert og oppdatert i januar 2024, bl a  med riktige henvisninger til lovbestemmelsene. 

Les i nettleseren

Turnusarbeid - fridager i en turnusplan

  1. Arbeidsmiljøloven har ingen bestemmelser om å markere ulike fridager i en turnusplan, men i de fleste av tariffområdene er det innarbeidet en praksis om å gjøre dette. Her er en oversikt:

  2. Det skal være 35 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av sju dager. Etter avtale med tillitsvalgt kan den avtales ned til 28 timer. Vanligvis legges dagen til søndag, men ved søndagsjobbing må denne plasseres på en annen ukedag.

  3. Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig fem dagers uke. Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (F1). Det er ingen krav til lengden av slik fridag.

  4. Arbeidsmiljølovens hovedregel er fri på søn- og helgedager, men i noen virksomheter er det nødvendig å arbeide disse dagene. Den som har arbeidet en søn- og helgedag skal ha fri følgende søn- og helgedagsdøgn, evt. det er avtalt at minimum halvparten skal være fri. Det kan også gis fri utover minimumskrav hvis driften tillater det. Fridager som gis på helgedager, markeres med F3.

  5. Lønnskompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres. Disse fridagene markeres med F4.

  6. Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, gis en ekstra fridag eventuelt utbetales ordinær daglønn. Slik erstatningsfridag markeres på turnus med F5. (Gjelder ikke Oslo kommune)

Høytidsplaner: Juleturnus, påsketurnus eller høytidsturnus

Arbeidsplaner i forbindelse med høytider blir ofte omarbeidet, og egne høytidsplaner blir laget. Disse kalles ofte for juleturnus, påsketurnus eller høytidsturnus.

Det er et krav at arbeidsplanen utarbeides i tråd med arbeidsmiljølovens og tariffavtalenes bestemmelser og at den avtales skriftlig med tillitsvalgt. Kort sagt gjelder de samme reglene for slike turnusavtaler som for de vanlige turnusavtalene.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte blir i disse høytidsturnusene enige om å omarbeide grunnturnusen i et passende antall uker.

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at påfølgende røde dag skal være fri.

I avtalen kan man også bli enige om å arbeide flere røde dager etter hverandre. Da får ansatte mer sammenhengende fri.

Eksempel på dette kan være at den ansatte har fri juledagene, men arbeider nyttårshelgen.

Les i nettleseren

Arbeid på røde dager

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}

Aktuelt om turnus

{{article.displayName}}

{{(article.displayName.length > bigArtTitleLength ? article.displayName.substr(0, bigArtTitleLength) + "..." : article.displayName)}}

  • {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{(article.preface.length > bigArtPrefaceLength ? article.preface.substr(0, bigArtPrefaceLength) + "..." : article.preface)}}

{{article.displayName}}