Deltas heltidsmonitor - interaktiv tjeneste

Deltas heltidsmonitor gir en oversikt over antall utlyste heltids- og deltidsstillinger for  helsefagarbeidere, helsefaglærlinger, vernepleiere, portører, barne- og ungdomsarbeidere,  helsesekretærer, aktivitører og ambulansearbeidere.

Klikk på bildet under for å bruke heltidsmonitoren

Deltas heltidsmonitor: Antall utlyste heltids- og deltidsstillinger i utvalgte yrker

Deltas heltidsmonitor: Antall utlyste heltids- og deltidsstillinger i utvalgte yrker

Deltas heltidsmonitoren viser at det fortsatt lyses ut et stort antall deltidsstillinger. Til tross for politiske vedtak og mål. Vi er langt unna en heltidskultur i viktige deler av arbeidslivet.

Vi håper den kan være et nyttig verktøy ikke bare for våre tillitsvalgte, men også for arbeidsgivere, politikere og myndigheter både sentralt og lokalt. 

Monitoren viser utlyste stillinger og oppdateres månedlig. Den fanger ikke opp alle ledige stillinger. Vær også oppmerksom på at tall fra virksomheter med få ansatte, kan bli små og at det derfor ikke alltid blir helt rettferdig å sammenligne små og store arbeidsgivere. 

Er du tillitsvalgt? Sjekk disse tipsene om hvordan du kan bruke monitoren (krever innlogging) 

Delta arbeider for å skape heltidskultur og redusere omfanget av deltidsarbeid.

  • Utstrakt bruk av deltidsstillinger har store konsekvenser for den enkeltes levekår og livskvalitet. 
  • Delta er opptatt av kvaliteten på velferdstjenestene, og hvordan samfunnet møter framtidens velferdsutfordringer.
  • Den store andelen deltidsstillinger er en utfordring for kvaliteten i tjenestene.
     
  • Les mer om hvordan vi skaper heltidskultur

Dette kan du bruke tjenesten til

Dashbordet er interaktivt, som betyr at du enkelt kan klikke deg rundt og bryte analysen ned på den dataen du ønsker. Du kan laste ned en pdf av din egen analyse eller del den i sosiale medier. Det betyr at du for eksempel kan lage oversikt over status i kommunene eller helseforetakene i din region, eller sammenligne de enkelte yrkesgruppene. 

Du kan hente ut oversikter pr.

  • yrkesgruppe
  • arbeidsgiver
  • region
  • tidsperiode

For helsefagarbeidere og helsefaglærlinger er det data fra og med mars 2019. For de øvrige stillingstitlene er data fra og med juli 2021.

Dataene går fra 1. mars 2019 den 1. i inneværende måned. Oversikten oppdateres månedlig. 

Tjenesten leveres av Retriever og baseres på data fra stillingsutlysninger på nav.no

Brukertips

Forstørre visningen i nettleseren: Tjenesten vises på denne siden. Du kan forstørre visningen ved å bruke forstørrelse  nettleseren (ctrl +)

Fullskjermmodus:Du kan også vise tjenesten i fullskjermmodus, ved å klikke på symbolet for "fullskjerm" nederst til høyre på dashbordet. 

Åpne tjenesten i nettleseren: Trykk på deleknappen nederst til høyre på dashboardet. Kopier lenken og lim inn i adressefeltet i nettleseren.

Er du tillitsvalgt? Sjekk disse tipsene om hvordan du kan bruke monitoren (krever innlogging)