Tips til bruk av Deltas heltidsmonitor

Deltas heltidsmonitor gir deg mange muligheter til å få ut budskapet om at vi trenger flere heltidsstillinger og mer heltidskultur.

Formålet med monitoren er å skape oppmerksomhet om at det fortsatt lyses ut for mange deltidsstillinger.  Som tillitsvalgt kan du enkelt skreddersy din egen statistikk og presentere overfor arbeidergiver, i lokalavisa, eller lage en «plakat» som du kan legge ut i for eksempel på Facebook.

Statistikken oppdateres i starten av hver måned.

I oversikten ligger utlyste stillinger for utvalgte yrkesgrupper fordelt på arbeidsgivere.

OBS: For helsefagarbeidere og helsefaglærlinger finnes det data fra og med mars 2019. De øvrige stillingstitlene har data fra og med juli 2021.

Hele monitoren er interaktiv. Det betyr at du kan klikke på søylen for din arbeidsgiver så får du tall og statistikk bare for denne.  Prøv deg litt fram på egen hånd.

Kom i gang! Se enkel bruksansvining lenger ned i denne artikkelen

Du kan bryte ned på yrkesgrupper eller fylke/helseregion, i tillegg til arbeidsgiver.
Vær oppmerksom på at dersom du kombinerer alle samtidig kan tallene bli veldig små og vanskelig å sammenligne med andre.

Du kan få oversikt over alle kommuner i hele landet – eller alle kommuner i ditt fylke. Tilsvarende kan du kan få oversikt over alle helseforetak, eller bare helseforetakene i én helseregion.

Du kan enkelt laste med ditt eget søk ved å klikke på tegnet for nedlastning (download) nederst i monitoren.

På samme måte kan du dele din egen statistikk på sosiale medier.

Her følger et eksempel på hvordan du kan søke opp en konkret virksomhet.

1. Åpne menyen for tidsperiode og arbeidsgiver 

slik1.jpg
Oppe til høyre finnes det to valg: Tidsperiode (enkeltmåneder eller hele perioden) og arbeidsgiver (kommuner og helseforetak).
 

2. Velg tidsperiode og geografisk område for arbeidsgiver

slik2_x.jpg
​ Marker den tidsperioden og det geografiske området arbeidsgiveren din er i. I dette eksempelet bruker vi «hele tidsperioden» og «kommuner i Vestland» ​

3. Oversikt over alle arbeidsgivere i det området du har valgt

slik3.jpg
I kolonnen til venstre er det oversikt over alle arbeidsgivere i det området du har valgt, til høyre en rangering over hvilke arbeidsgivere som har lyst ut flest og færrest heltidsstillinger.
Vi klikker på Bergen i den venstre kolonnen for å se hvordan tallene ser ut der.

4. Tall brutt ned på en enkelt arbeidsgiver

slik4.jpg
Tallene for eksempelkommunen Bergen viser at det er lyst ut totalt 1114 stillinger, og at 31 prosen av disse er heltid. Nede til venstre kan du også se hvordan heltidsstillingene fordeler seg i de ulike yrkesgruppene.

5. Last ned en rapport, eller del lenke til dine resultater

slik5.jpg
Nede til høyre finner du symboler for å laste ned og dele resultatet ditt.

 

Fem tips til hvordan du som tillitsvalgt kan bruke tallene

  • De fleste tillitsvalgte har faste møter med arbeidsgiver for eksempel en gang i måneden. Før møtet går du inn og sjekker det siste tallet for din virksomhet. Gjør arbeidsgiver oppmerksom på tallet og spør om de har en plan for å gjøre noe med dette. Fortsett neste gang og fortell om endringen. Den kan jo være både bra og dårlig så her må du tilpasse ris og ros.   I monitoren får du samtidig oversikt over forskjellene for de enkelte yrkesgruppene. Sjekk om det er aktuelt å stille spørsmål om forskjellene.
  • Lag en liten facebookoppdatering om situasjonen i din virksomhet. Kanskje kan du gjenta «månedens tall» for din virksomhet en gang i måneden? Husk å lenke til selve monitoren.
  • Lag en oversikt over utlyste heltid- og stillinger i din virksomhet som du sender til en journalist i lokalavisa. Dersom avisa dekker flere kommuner eller helseforetak, kan du vise forskjellene ved å lage laste ned tilsvarende tall for eksempel nabokommunene.
  • Velg en helseregion eller et fylke i monitoren så får du oversikt over alle helseforetak eller kommuner i samme region. På oversikten får du en liste over de beste og verste.  Sammenligningen er fin å ta med til regionale medier. Men du kan også ta med oversikten til din arbeidsgiver som helt sikkert er nysgjerrig på å se hvordan situasjonen er hos sine naboer.
  • Argumentasjonen for hvorfor dette arbeidet er viktig og hva som er vår politikk for å få flere heltidsstillinger og bedre heltidskultur finner du her på delta.no  Bruk det når du er i dialog med medier eller arbeidsgiver.