Siste nytt fra heltidsturnéen

{{article.displayName}}

Delta setter heltid på kartet: Her kan du møte Trond og Marit på turné

Deltas ledelse er krystallklar. – Det lyses fortsatt ut altfor mange deltidsstillinger. Nå drar Delta-leder Trond Ellefsen og nestleder Marit Solheim landet rundt for å snakke med ordførere og sykehusdirektører.  

Deltas heltidsmonitor viser at kun 20 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som ble lyst ut i kommunene i fjor var heltid. Tilsvarende tall for helseforetakene var 23 prosent. 

– Det er rett og slett for dårlig. Vi er langt unna en heltidskultur i kommuner og helseforetak for denne yrkesgruppen, sier Trond Ellefsen.

Delta-leder Trond Ellefsen og nestleder Marit Solheim går en travel vår i møte. De skal reise landet rundt for å snakke heltid med ordførere og sykehusdirektører. 

Hør Delta-podden om Heltidsturneen

LES OGSÅ: Jobber du ufrivillig deltid? Dette må du vite.

– Delta skal sette heltid på kartet i 2023. Vi har plukket ut kommuner og helseforetak som har tatt skritt i riktig retning. Vi skal oppmuntre dem til å fortsette det gode arbeidet. Og vi skal besøke arbeidsgivere som fortsatt har et stykke igjen før tallene peker i riktig retning, sier Ellefsen.

Helsefagarbeidere kan utnyttes langt bedre

Helsefagarbeidere er en stor yrkesgruppe i helse- og omsorgstjenesten, særlig på kommunalt nivå. Og er også en viktig ressurs i sykehusene som kan utnyttes langt bedre enn i dag. De er svært viktige for å møte fremtidens utfordringer med stadig flere eldre. 

Utlyste helsefagarbeiderstillinger i 2022

I kommunene:

 • Antall utlyste stillinger i kommunene: 25 1117 
 • Antall heltidsstillinger: 5 062 (20 prosent)

I helseforetakene

 • Antall utlyste stillinger i helseforetakene: 3 509  
 • Antall heltidsstillinger: 796 (23 prosent)

Kilde: Deltas heltidsmonitor, levert av Retriever Norge.

Heltid gir bedre tjenester

Delta mener heltidskultur er viktig fordi: 

 • Heltid gir økt kvalitet i tjenestene ved at det er flere fast ansatte på jobb, som kjenner brukerne og omvendt. 
 • Heltid gir økonomisk og kvalitetsmessig gevinst, ved mindre bruk av overtid, vikarer og innleide. 
 • Heltid gjør det mer attraktivt for unge å utdanne seg til helse- og omsorgsyrker 
 • Heltid bidrar til bedre arbeidsmiljø, sterkere fagmiljøer og lavere sykefravær. 
 • Heltid bidrar til bedre pasientsikkerhet i smitte- og beredskapsperspektiv. 
 • Heltid fremmer likestilling
 • Utstrakt bruk av deltidsstillinger har store konsekvenser for den enkeltes levekår og livskvalitet. 
 • Deltidsarbeidende er en viktig arbeidskraftreserve

Bedre organisering

Arbeidsgivere hevder ofte at økt heltid er vanskelig å gjennomføre i tjenester som driftes døgnet rundt hele året. Ikke minst for at vaktsystemene skal gå opp. 

Delta mener mye handler om å se på nye måter å organisere arbeidet på, for eksempel ved å

 • øke grunnbemanningen,
 • bruke vikarmidler for å tilby flere heltidsstillinger
 • lage nye årsturnuser 

Delta har lenge arbeidet for å skape heltidskultur og redusere omfanget av deltidsarbeid.

Ett av hovedsatsingsområdene for 2023 er at «Delta skal fortsette innsatsen for et arbeidsliv preget av heltid og faste stillinger.» 

Les mer:

Deltas heltidsmonitor - interaktiv tjeneste

Deltas heltidsmonitor gir en oversikt over antall utlyste heltids- og deltidsstillinger for  helsefagarbeidere, helsefaglærlinger, vernepleiere, portører, barne- og ungdomsarbeidere,  helsesekretærer, aktivitører og ambulansearbeidere.

Klikk på bildet under for å bruke heltidsmonitoren