Heltid: Jobber du deltid og vil ha større stilling?

Er du en av mange som er ansatt i deltidsstilling, men ønsker større stillingsstørrelse?

Delta kan hjelpe deg:

Slik jobber Delta for heltid og mindre deltid

 • Vi gjør det gjennom å påvirke lov- og avtaleverk.
 • Vi gjør det gjennom opplæring og veiledning av tillitsvalgte for å ta i bruk de muligheter som finnes i lov- og avtaleverket.
 • Delta jobber sammen med de andre partene i kommunesektoren om å skape en heltidskultur og har signert en egen erklæring (pdf) om å jobbe for heltidskultur i kommunene

Virkemidler for økt stillingsstørrelse kan være:

 • Økt grunnbemanning
 • Frivillig langvakter med og uten passiv arbeidstid, og økt ubekvemsbetaling
 • Økt stillingsstørrelse lik gjennomsnittlig timer siste halvår/år.
 • Årsturnus
 • Jobbe fast stillingsstørrelse på flere arbeidsplasser
 • Budsjetterte vikarmidler «overføres» til økte faste stillingsstørrelser
 • Timebank/bemanningspool
 • Frivillig helgearbeid ut over arbeid hver 3. helg med økt ubekvemsbetaling
 • Flere av disse virkemidlene kan kombineres med fleksibel arbeidstid (ønsketurnus)

Partssamarbeid for heltid i KS-området

Heltidserklæringen "Det store heltidsvalget" 2021

KS, Fagforbundet, Delta, FO og Norsk Sykepleierforbund skal jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgsektoren i kommunene.

Nettstedet heltid.no

KS, Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet står bak nettstedet heltid.no. Her er det samlet relevant og viktig kunnskap, forskning og fakta, nyttige verktøy og omtale av aktiviteter fra hele landet. Nettsiden skal være ett enkelt sted å lete etter informasjon, og den skal være til inspirasjon i det lokale arbeidet.

Andre dokumenter

Tips og verktøy utarbeidet av Delta

Deltas heltidsmonitor

Den interaktive tjenesten "Deltas heltidsmonitor" viser antall utlyste heltids- og deltidsstillinger i utvalgte yrker.