Eksempler på avtale om hjemmekontor

Eksempler på avtale om hjemmekontor
Foto: Colourbox

Her finner du 2 eksempler på hvordan avtale om hjemmekontor kan se ut. De kan være et utgangspunkt når dere skal lage avtale på din arbeidsplass.

Dere kan naturligvis tilpasse avtalen etter lokale forhold og behov. Husk at tariffavtalen gjelder uansett og at avtalen også må oppfylle kravene i 
«Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem»