Delta i høringssvar: Hjemmekontor skal være frivillig

I en normalsituasjon skal hjemmekontor være frivillig og avtales skriftlig, det skriver Delta i sitt høringssvar til den såkalte hjemmekontorforskriften.

Delta mener at adgang til bruk hjemmekontor kan være en god løsning for arbeidstakere som har en jobb som ikke krever at man må møte på arbeidsplassen. Mange ansatte ønsker å fortsette å ha fleksibiliteten som hjemmekontor gir også etter at det er lempet på smittevernsreglene.

Utover enkeltdager skal bruk av hjemmekontor avtales skriftlig. Det må gjelde uansett om ordningen er frivillig eller at den er pålagt fordi oppmøte på arbeidsplass ikke er mulig. I høringssvaret ønsker Delta at det også presiseres at inngåelse av skriftlige avtaler skal drøftes med tillitsvalgte.

LAST NED: Hele Deltas høringssvar

Delta har likevel ikke satt som krav at et hvert bruk av hjemmekontor i form av tilfeldige enkeltdager skal avtales skriftlig. Det kan gjøre at ordningen blir så omfattende at arbeidsgiver ikke ønsker å legge til rette for nødvendig fleksibilitet i hverdagen for den enkelte arbeidstaker.  Det er imidlertid en vanskelig balanse og stiller krav til ledelse på den enkelte arbeidsplass. Her bør også tillitsvalgte ha en sentral rolle. 
I forslaget til ny forskrift er det lagt opp til at den skal gjelde også når det unnlates å inngå skriftlig avtale med de ansatte. Delta er fornøyd med at dette presiseres, og at arbeidsgiver ikke kan komme unna forpliktelsene ved å la være å inngå avtaler. 

Arbeidstid

Delta mener at hjemmearbeid bør omfattes av de ordinære arbeidstidsreglene som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Arbeids-og sosialdepartementet har bedt om tilbakemeldinger på om det er behov for særlige bestemmelser om arbeidstid i forskriften. Delta har i sitt svar skrevet at det bør presiseres at det er de ordinære bestemmelsene som gjelder, slik at det ikke skapes tvil om dette.

Arbeidsmiljø

Konsekvensene for det psykososiale arbeidsmiljø er en viktig erfaring som følge av pandemien. Arbeidsplassens kultur og sosiale fellesskap er mer krevende å vedlikeholde uten fysiske møter. Medarbeidere som har startet i ny jobb har merket at det er krevende å komme inn i jobben.  
Det er derfor viktig at det psykososiale arbeidsmiljø nå også er kommet in som en del av arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljø for å sikre arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

Når det gjelder yrkesskadelovgivningen så ønsker Delta at det blir gjort en egen gjennomgang for å sørge for at den er tilstrekkelig dekkende. 

Delta har i sitt høringssvar etterlyst en gjennomgang av skatteordningene slik at ikke arbeidstaker skal måtte skatte for telefon/bredbånd og annet nødvendig utstyr betalt av arbeidsgiver. Skatteregler vil uansett ikke være en del av denne forskriften, men og vil derfor måtte endres i forbindelse med statsbudsjettet. 

Gammel forskrift

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem kom i 2002. Forskriften fastslår at ved hjemmekontor så gjelder arbeidsmiljøloven med noen presiseringer og unntak. Den teknologiske utviklingen og behovene under pandemien har gjort forskriften overmoden for revisjon. 

Arbeids- og sosialdepartementet sendte før sommeren ut et forslag til ny tekst som nå har vært på høring. Høringsfristen gikk ut i juli og departementet vil utarbeide en ny forskrift.

Det åpnes for at det kan bli nødvendig med enda en runde med endringer i reglene når det kommer mer oppdatert forskning om effektene av hjemmekontorbruken.