10 ting som Delta mener det er viktig å passe på ved fjernarbeid

Det er både ulemper og fordeler med å jobbe hjemmefra. Disse punktene er viktig å ha i bakhodet både for tillitsvalgte og ansatte.

 

 1. Bruk av hjemmekontor forutsetter at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige. Alle skal ha en sin egen skriftlige avtale for å kunne jobbe hjemmefra.

 2. Tariffbestemmelser gjelder fullt ut også ved hjemmearbeid. Delta mener at Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser også skal gjelde fullt ut. Dette foreslås tatt inn i ny «Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem». Delta mener dette er ekstra viktig når hjemmearbeid er pålagt av myndighetene med hjemmel i smittevernlovgivning.

 3. Dere bør inngå kollektive avtaler om rammer for arbeid hjemmefra.

 4. Arbeidsgiver, arbeidstaker, tillitsvalgte og verneombud må samarbeide for å vurdere bruken og omfanget av arbeid hjemmefra.

 5. Arbeidsgiver har ansvaret for et fullt forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø – også ved hjemmearbeid.

 6. Det er en forutsetning for hjemmekontor at hver enkelt ansatt får god oppfølging og ledelse.

 7. Arbeidsgiver plikter å sørge for at alle har nødvendig og forsvarlig arbeidsutstyr til å kunne jobbe hjemmefra. 

 8. Arbeidsgiver plikter å sørge for rutiner og utstyr som gjør det mulig å arbeide med personsensitive opplysninger hjemmefra.

 9. Hjemmearbeid skal ikke brukes for å kutte kostnader.

10. Alle som jobber hjemmefra, skal være dekket av yrkesskade- og øvrige forsikringer. Skader i forbindelse med hjemmearbeid kan reise vanskelige bevisspørsmål. Derfor bør arbeidsgiver tegne en tilleggsforsikring som dekker tilfeller der det er tvil om en skade har skjedd mens arbeidstaker var «i arbeid».

LES OGSÅ: Eksempler på avtale om hjemmekontor.