nolo-2023.jpg

 

Helsesekretærforbundet inviterer til nordisk kongress 3.-4. mai 2023

Tema for kongressen er "Det gode pasientmøtet".

Mange gode foredragsholdere skal snakke om hvordan vi kan møte pasientene på en god måte. 

Nordisk kongress, NOLO-kongressen, er også en sosial arena der du møter kollegaer fra forskjellige arbeidsplasser og andre nordiske land.

> Program og påmelding