Stillingsbeskrivelser for helsesekretærer

Helsesekretærforbundet i Delta har satt opp stillingsbeskrivelser for helsesekretærer i sykehus, primær- og bedrftshelsetjenesten.

Beskrivelsene er veiledende og må tilpasses lokale forhold. Dokumentene kan lastes ned i pdf-format.